Course syllabus RPJVAA - Rozvojové problémy JV Asie v AJ (FRRMS - LS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RPJVAA
Název v jazyce výuky: Development Problems in SE Asia in English
Název česky: Rozvojové problémy JV Asie v AJ
Název anglicky: Development Problems in SE Asia in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Výchozí předměty: ne Rozvojové problémy JV Asie
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s regionální geografií Asie, obdobím kolonialismu a postkolonialismu v J-V Asii, důsledky studené války, politikami a rozvojev v 90-tých letech, ekonomickou krizí 1997-8, demografickými aspekty rozvoje, migračními trendy, remitencemi, environmentálními omezeními rozvoje, současnými trendy ekonomického rozvoje, rozvojovými cíli tisíciletí v Jihovýchodní Asii.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod, podmínky (dotace 2/2)
2.Regionální geografie Jihovýchodní Asie (dotace 2/0)
3.Koloniální a post-koloniální období v Jihovýchodní Asii, důsledky Studené války v regionu (dotace 2/4)
4.Politika a rozvoj v 90. letech, ekonomická krize 1997-8 v regionu (dotace 2/2)
5.Demografické aspekty rozvoje v Jihovýchodní Asii, migrační trendy (dotace 4/4)
6.Remitence, migrace kvalifikovaných pracovních sil a rozvoj (dotace 4/4)
7.Environmentální omezení rozvoje (dotace 2/2)
8.Současné trendy ekonomického rozvoje (dotace 2/2)
9.Rozvojové cíle tisíciletí v Jižní a Jihovýchodní Asii (dotace 2/2)
10.Indie a Jihovýchodní Asie (dotace 2/2)
11.Čína a Jihovýchodní Asie (dotace 2/2)
12.Shrnutí aktuální rozvojových problémů (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost koncepčně posoudit rozvojové výzvy daného regionu
-Znalost environmentálních, demografických a migračních trendů regionu jihovýchodní Asie ve vztahu ke státům jižní a východní Asie.
-Znalost i pochopení vybraných dimenzí současného rozvoje jihovýchodní Asie a jeho limitů.
-Znalost i pochopení rozvojových problémů jihovýchodní Asie

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení26 h
     seminář4 h
     konzultace12 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
     příprava prezentace16 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení: týmová prezentace zadaného tématu; ověření studia povinné literatury - předložení zápisků (individuální), ústní zkouška
Detaily týkající se výstupů:
a) prezentace
- délka: 30 min + 15 min. diskuse
- tým = 3 lidi
- termíny budou sděleny vyučujícím
- forma: elektronická prezentace a výklad každého člena týmu (nelze v zastoupení)
b) písemné poznámky
- odevzdány pouze osobně na začátku přednášky, nelze v zastoupení (!)
- pouze písemně (čitelně či vytištěné)
- rozsah: rozsah znaků vč. mezer -- 3-5 tisíc znaků vč. mezer (rozsah nutno dodržet !)
- obsah: nejdůležitější informace, závěry a data z textu s citacemi stránek, vlastní krátké poznámky (názor) k vybraným bodům
- forma: převážně body, celistvý text výjimečně
- jejich kvalita bude hodnocena vyučujícím v rozsahu 0-5 bodů (v případě zjištění opisování bude uděleno 0 bodů všem stejným výstupům)
- pro úspěšné zakončení předmětu je nutno získat 23 bodů (z max. 30 bodů)
c) seminární práce
- budou odevzdány v písemné i elektronické formě (na CD)
- termín odevzdání: bude stanoven na první přednášce
- téma: shodné s prezentací
- tým shodný s ústně prezentujícím týmem

Základní struktura seminární práce (3 lidé):
1. Úvod do tématu (cca 2000-3000 znaků)
2. Analýza obsahu použité literatury (cca 16.000 znaků)
3. Závěr -- vlastní názor na téma a obsah použité literatury (2000 znaků)
Poznámky:
Při přípravě prezentace a seminární práce je nutné použít:
1. Minimálně dva články z odborného časopisu nalezeného v následujícíh databázích:
- ISI Web of Knowledge (WoS) - http://pcs.isiknowledge.com/SessionError.cgi?DestApp=WOS&CSID=Z1cndpd9@mKEko2dI47&Error=Server.sessionNotFound
- ebsco - http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=2&hid=106&sid=f5dcad3b-6384-4b6a-9e4b-8ca3f2c48044%40sessionmgr112
- scopus - http://www.scopus.com/search/form.url
- ulrich - http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
- http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=MENDE&colors=7&lang=en
- http://cx8pe6ly8l.cs.serialssolutions.com/?SS_LibHash=CX8PE6LY8L&searchBy=Database&searchType=advanced
Databáze časopisů jsou dostupné ze školní sítě, je možné však někdy sekundárně využít google scholars (nespoléhat).

2. Další jednu odbornou knihu nebo studie vydanou renomovanou organizací či univerzitou.
3. U analýzy zadaného textu je nutné jeho obsah konfrontovat ještě s dalšími dvěma články na podobné téma, avšak min. jeden dle bodu 1.
4. Citovat prameny je nutné dle přiložené normy nebo příkladů citace z WoS:
Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 (http://www.boldis.cz/citace/citace.html) jsou zde ke stažení dva dokumenty:
Citace: Metodika a obecná pravidla - část 1.
Citace: Modely a příklady u jednotlivých typů dokumentů - část 2.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSouth-East Asia: a political profileNw YorkOxford University Press20050-19-551757-1
ZRAMESH, M. -- ASHER, M G.Welfare capitalism in Southeast Asia: social security, health, and education policiesNew YorkPalgrave Macmillan2000978-03-1223-016-6
ZRIGG, J.Southeast Asia: the human landscape of modernization and developmentLondonRoutledge20030-415-25639-9
ZROBISON, R.The political economy of South-East Asia: conflicts, crises and changeMelbourneOxford University Press20010-19-551349-5
DADB: Asian Development Outlook 2008. URL: http://www.adb.org
DGREENOUGH, P.; LOWENHAUPT, A. Nature in the Global South. Environmental Projects in South and Southeast Asia. Durban: Duke University Press, 2003.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 13. 5. 2015.

Type of output: