Sylabus predmetu SOCE - Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru (FRRMS - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          



Datum poslední změny není známo.

Typ výstupu: