Course syllabus RRMIEA - Mikroekonomie v AJ (FRRMS - LS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRMIEA
Název v jazyce výuky: Mikroeconomics in English
Název česky: Mikroekonomie v AJ
Název anglicky: Microeconomics in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Výchozí předměty: ne Mikroekonomie a ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Mikroekonomie (dotace 8/0)
 
a.Ekonomie a mikroekonomie
b.Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.Základní koncepty v mikroekonomii

2.Spotřebitelské chování a poptávka (dotace 8/0)
 
a.Užitečnost, preference a optimum spotřebitele
b.Poptávka a jej determinanty

3.Chování firem a nabídka (dotace 8/0)
 
a.Technológie a produkce
b.Náklady
c.Nabídka a jej determinanty

4.Trh výrobku a služeb (dotace 8/0)
 
a.Dokonala konkurence
b.Monopol
c.Monopolistická konkurence
d.Oligopol

5.Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.Trh práce
c.Trh kapitálu
d.Trh s půdou

6.Všeobecná rovnováha (dotace 8/0)
 
a.Efektívnost ve výrobě
b.Efektívnost ve směně
c.Maximalizace blahobytu

7.Role státu v tržní ekonomice (dotace 8/0)
 
a.Tržní selhání
b.Základní formy státní ingerence

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Kvantitativně analyzovat tržní prostředí, determinovat jeho dynamiku v souvislosti s vývojem podstatných faktorů
-Odvodit odpovídající závěry k chování tržních subjektů, a to na obecné i na regionální úrovni
-Pochopit a využívat teoretická východiska při kvalitativní analýze tržního prostředí
-Student dokáže vyhodnotit dopady různých opatření a zásahů na tržní rovnováhu
-Student je schopen kvantitativně analyzovat poptávku a nabídku na trhu s výrobky
-Student je schopen vymezit tržní rovnováhu a souvislosti její změny
-Student rozumí mechanismu chování ekonomických subjektů v různých tržních strukturách
-Student umí určit ekonomicky efektivní úroveň výroby v různých tržních strukturách
-Student umí vysvětlit příčiny tržních selhání

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška56 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Predmet je zakončený písomnou skouškou, ktorá bude zložena z troch otvorených otázok. Podmienkou účasti na skúške je úspešné získanie zápočtu.

Študent získává zápočet na základě započtového testu, ktorý pozostáva z aplikácie demonštračných príkladov.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPARKIN, M.MicroeconomicsBostonAddison Wesley0-321-21071-9
ZFRANK, R H.Microeconomics and behaviorNew YorkMcGraw-Hill19910-07-021870-6
DMANKIW, N G.Principles of Economics, 6th editionUSASouth-Western Cengage Learning2012978-0-538-45305-9
DVARIAN, H R.Intermediate microeconomics: a modern approachNew YorkW.W. Norton & Co.978-0-393-93424-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 26. 5. 2015.

Type of output: