Course syllabus RRMIEA - Mikroekonomie v AJ (FRRMS - LS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Název: Mikroekonomie v AJ
Semestr: LS 2014/2015
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Mikroekonomie a ne Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Mikroekonomie (dotace 8/0)
 
a.Ekonomie a mikroekonomie
b.Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.Základní koncepty v mikroekonomii

2.Spotřebitelské chování a poptávka (dotace 8/0)
 
a.Užitečnost, preference a optimum spotřebitele
b.Poptávka a jej determinanty

3.Chování firem a nabídka (dotace 8/0)
 
a.Technológie a produkce
b.Náklady
c.Nabídka a jej determinanty

4.Trh výrobku a služeb (dotace 8/0)
 
a.Dokonala konkurence
b.Monopol
c.Monopolistická konkurence
d.Oligopol

5.Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.Trh práce
c.Trh kapitálu
d.Trh s půdou

6.Všeobecná rovnováha (dotace 8/0)
 
a.Efektívnost ve výrobě
b.Efektívnost ve směně
c.Maximalizace blahobytu

7.Role státu v tržní ekonomice (dotace 8/0)
 
a.Tržní selhání
b.Základní formy státní ingerence

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška56 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test30 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Predmet je zakončený písomnou skouškou, ktorá bude zložena z troch otvorených otázok. Podmienkou účasti na skúške je úspešné získanie zápočtu.

Študent získává zápočet na základě započtového testu, ktorý pozostáva z aplikácie demonštračných príkladov.
 
Metody předmětu: Predmet je realizovaný formou prednášok doplnený demonštračnými príkladmi.
 
Literatura:
Základní:
PARKIN, M. Microeconomics. 6th vyd. Boston: Addison Wesley, 501 s. ISBN 0-321-21071-9.
FRANK, R H. Microeconomics and behavior. New York: McGraw-Hill, 1991. 26 s. ISBN 0-07-021870-6.

Doporučená:
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8th vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Studijní plány:
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 26. 5. 2015.

Type of output: