Course syllabus ZUPST - Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ) (LDF - LS 2014/2015)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZUPST
Název předmětu česky:
Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Utility Plants of the Subtropics and Tropics
Semestr: LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
B43PřednáškaKaždý týden24
Pondělí
17.00-17.50B12
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytne základní znalosti o problematice zemědělství a lesnictví v tropech, dále hlubší znalosti o jednotlivých skupinách užitkových rostlin v tropech a subtropech pěstovaných, jejich charakteristikách, způsobech pěstování a způsobech využití.
 
Obsah předmětu:
1.
Druhy poskytující ovoce. (dotace 2/0)
2.
Rostliny okrasné. (dotace 2/0)
3.
Rostliny kuchyňské. (dotace 6/0)
 
a.
Obiloviny, luskoviny a škrobnaté rostliny.
b.
Zelenina, olejniny a rostlinná sladidla.
c.Koření a aromatické rostliny

4.
Technické rostliny. (dotace 6/0)
 
a.
Elastomery, gumy a slizy.
b.
Pryskyřice, třísloviny a barviva.
c.
Textilní a voskodárné rostliny..

5.Léčivé rostliny, omamné drogy a pochutiny. (dotace 2/0)
6.
Pícniny a energetické rostliny (dotace 2/0)
7.
Ostatní užitkové rostliny (dotace 2/0)
 
a.
Rostliny medonosné.
b.
Rostliny kultovní a botanicky zajímavé.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
8 h
zpracování seminární práce
16 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet/zkouška. Student se musí orientovat v základní problematice zemědělství a lesnictví v tropech, znát nejvýznamější užitkové rostliny tropů a subtropů, jejich charakteristiky, způsoby pěstování a způsoby využití. Zápočet se uděluje za zpracování seminární práce a její odprezentování v učebně. Zkouška probíhá písemně, obsahuje otázky z probrané látky a z poskytnuté literatury. Minimální úspěšnost 75%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAVLIŠ, J. -- KOBLÍŽEK, J. -- JELÍNEK, P. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2002. 122 s. 1946. ISBN 80-7157-627-1.
PAVLIŠ, J. -- JELÍNEK, P. -- KOBLÍŽEK, J. Useful Plants of the Subtropics and Tropics. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2004. 112 s.
ROHWER, J. Tropické rostliny. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2002. 286 s. ISBN 80-242-0774-5.
SCHULZOVÁ, B. -- NOWAK, B. Tropické plody. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2002. 239 s. ISBN 80-242-0785-0.
VALÍČEK, P. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 1st vyd. Praha: Academia, 1989. 415 s. ISBN 80-200-0000-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 10. 11. 2015.

Type of output: