Course syllabus MIS - Mezinárodní investiční management (PEF - LS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: MIS
Název v jazyce výuky: Mezinárodní investiční management
Název česky: Mezinárodní investiční management
Název anglicky: International Investement Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Dufek (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Kapitálové trhy
 
Zaměření předmětu:
Cílem kurzu je připravit studenty na řešení problémů finančního řízení v otevřených ekonomikách charakterizovaných velkým podílem mezinárodního obchodu a vysokou mezinárodní mobilitou produkčních faktorů. Kurz se bude především zabývat složitým rozhodovacím procesem provázejícím mezinárodní investování, tvorbu investičních a zajišťovacích strategií na mezinárodní úrovni. Absolventi kurzu získají kompetence pro práci se základními typy investičních nástrojů na mezinárodních finančních trzích, budou se orientovat mezi nejvýznamnějšími institucemi a segmenty mezinárodních finančních trhů, budou schopni analyzovat riziko a možný výnos portfolia mezinárodních investičních instrumentů, navrhovat portfoliové investiční strategie optimalizující výnos ve vztahu k riziku na mezinárodních finančních trzích, navrhovat a analyzovat měnové a úrokové zajištění mezinárodního investičního portfolia nebo podnikové bilance vystavené těmto rizikům.
 
Obsah předmětu:
1.Mezinárodní kapitálové trhy a jejich nástroje (dotace 2/1)
2.Mezinárodní oceňování aktiv, model CAPM, metoda Value at Risk (dotace 4/2)
3.Vybraná rizika na mezinárodním kapitálovém trhu (dotace 4/2)
4.Dluhopisové investice a trhy dluhopisů: mezinárodní dluhopisové trhy; rizika na mezinárodních dluhopisových trzích (dotace 4/2)
5.Diverzifikace na mezinárodních trzích (dotace 4/2)
6.Rizikový kapitál, vybrané deriváty v mezinárodních investičních strategiích (dotace 4/2)
7.Evaluace výkonu portfolia mezinárodních aktiv, mezinárodní investiční proces (dotace 4/2)
8.Mezinárodní investice do nemovitostí a komodit (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Podnikatelský duch
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikace mazinárodní teorie portfolia a risk managementu do mezinárodního investičního rozhodování
-Schopnost investičního rozhodování na mezinárodních kapitálových trzích
-Znalost možností pro získávání finančních zdrojů na mezinárodních kapitálových trzích
-Znalost vlivu mezinárodních měnových institucí na mezinárodní pohyby kapitálu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     seminář14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení18 h
     příprava na průběžný test40 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou účasti na ústní zkoušce je udělení zápočtu, který student získá na základě stanoveného minimálního počtu bodů z průběžných testů psaných na seminářích.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSOLNIK, B.Global investmentsBoston [u.a.Pearson [u.a.0-321-55212-1
DFABOZZI, F J.The theory and practice of investment management: asset allocation, valuation, portfolio construction, and strategiesHoboken, N.J.Wiley978-0-470-92990-2
DModern investment management: an equilibrium approachHoboken, N.J.John Wiley978-0-471-12410-8
DDURČÁKOVÁ, J. -- MANDEL, M.Mezinárodní financePrahaManagement Press2010978-80-7261-221-5
DWITZANY, J.International financial marketsPrahaOeconomica2007978-80-245-1274-7
DMUSÍLEK, P.Trhy cenných papírůPrahaEkopress2011978-80-86929-70-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 11. 2014.

Type of output: