Course syllabus MFI - Mezinárodní finance (PEF - LS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: MFI
Název v jazyce výuky: Mezinárodní finance
Název česky: Mezinárodní finance
Název anglicky: International Finance
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petr Koráb, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Kurz je zaměřen na praktické porozumění řízení finančních toků v prostředí nadnárodních korporací a mezinárodního investičního managementu. Cílem předmětu je poskytnout znalosti o tvorbě měnového kurzu, vlivu mezinárodních měnových institucí a principech řízení devizového rizika exportních zakázek i mezinárodních investic. Absolventi kurzu získají kompetence při aplikaci možných forem krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého financování aktivit podniku na mezinárodních trzích a využívání zajišťovacích a platebně-zajišťovacích nástrojů při řízení rizik.
 
Obsah předmětu:
1.Platební bilance a devizový kurz (dotace 2/1)
2.Fundamentální a technická analýza devizového kurzu (dotace 6/1)
3.Devizové operace a devizová expozice (dotace 4/2)
4.Řízení devizového rizika a formy zajištění (dotace 4/4)
5.Mezinárodní investice a pohyb kapitálu (dotace 4/2)
6.Mezinárodní měnová politika a měnové instituce (dotace 8/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Podnikatelský duch
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost investičního rozhodování na mezinárodních kapitálových trzích
-Schopnost řízení devizového rizika v zahraničně obchodních vztazích
-Znalost faktorů determinace devizového kurzu v krátkém i dlouhém období
-Znalost vlivu mezinárodních měnových institucí na mezinárodní pohyby kapitálu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     seminář14 h
     konzultace10 h
     workshop10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžný test28 h
     příprava prezentace20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou získání zápočtu je průměrná dosažená úspěšnost ze 2 kontrolních testů 60% a více a prezentace předem vybraného odborného článku. Student má možnost 1 opravného kontrolního testu. Forma zkoušky je ústní.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDURČÁKOVÁ, J. -- MANDEL, M.Mezinárodní financePrahaManagement Press2010978-80-7261-221-5
ZTAUŠER, J.Měnový kurz v mezinárodním podnikáníPrahaNakladatelství Oeconomica2007978-80-245-1165-8
ZSOLNIK, B.Global investmentsBoston [u.a.Pearson [u.a.0-321-55212-1
ZGANDOLFO, G.International Finance and Open-Economy MacroeconomicsBerlin, Heidelberg, New YorkSpringer20123-540-43459-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 11. 2014.

Type of output: