Sylabus předmětu DEKA - Economics (PEF - 2014/2015 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEKA
Název předmětu česky:
Economics
Název předmětu anglicky: Economics
Semestr:
2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 24/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
The students deepen knowledge about microeconomic and macroeconomic theoretical approaches to the advanced level. The student will be able to use and develop the present-day analytical methods and apprehend the complexity of economic theory including the contemporary alternatives
 
Obsah předmětu:
1.Theory of consumer behaviour: preferences, approaches to utility, budget line, optimisation, initial endowment, allocation of time, uncertainty decision, institutional and post-keynesian views of consumer behaviour (dotace 0/0)
2.
Demand theory: individual and market demand, partial market equilibrium, various type of consumer demand, changes in demand (dotace 0/0)
3.Production: factors of production theory, production function, costs, revenues (dotace 0/0)
4.
Firm behaviour and supply: firms behaviour under various market conditions, alternative concept of firm behaviour (managerial, behavioural, institutional, post-keynesian) (dotace 0/0)
5.Market equilibrium and price: effectiveness of markets in views of different approaches to economy (dotace 0/0)
6.Market of factors of production: impact of perfect and non-prefect competition on labour market, capital market, alternative approaches to labour market behaviour (dotace 0/0)
7.General equilibrium approach: effectiveness in consumption, effectiveness in production, general equilibrium, impacts of market failures (dotace 0/0)
8.
Market failures and microeconomic policy: externalities, asymmetric information, public goods (dotace 0/0)
9.
Present-day development in macroeconomics: new neo-classical macroeconomics, new Keynesian macroeconomics, post-Keynesian economics, etc. (dotace 0/0)
10.
Macroeconomic equilibrium in the AS-AD and IS-LM model: neo-classical and neo-keynesian approach to aggregate supply, Keynesian and monetary approach to transmission (dotace 0/0)
11.
Money in economy and the role of central bank in neo-keynesian, post-keynesian and monetary theory, exogenous and endogenous character of money (dotace 0/0)
12.
Economic growth: Keynesian and neo-classical theories of economic growth, real business cycle theory (dotace 0/0)
13.
Macroeconomics of an open economy: product determination is an open economy, IS-LM-BP model, capital mobility, monetary theory of balance of payments, exchange rates determination (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Oral examination
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DORNBUSCH, R. -- FISCHER, S. -- STARTZ, R. Macroeconomics. 9. vyd. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 613 s. ISBN 0-07-282340-2.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics : a modern approach. 6. vyd. New York: W. W. Norton, 2003. 688 s. ISBN 0-393-97830-3.
An outline of the history of economic thought. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2004. 559 s. ISBN 0-19-927914-4.
BLAUG, M. Economic theory in retrospect. 5. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 725 s. ISBN 0-521-57153-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 21. 8. 2014.

Typ výstupu: