Course syllabus RRMPS - Manažerská psychologie (FRRMS - ZS 2014/2015)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRMPS
Název předmětu česky:
Manažerská psychologie
Název předmětu anglicky:
Managerial Psychology
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: PhDr. Helena Pavlíčková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Manažerská psychologie v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s teoretickou výbavou manažera a s psychologickými poznatky
využitelnými v práci manažera, řídícího pracovníka, podnikatele. Osvojit si konkrétní dovednosti a sociální kompetence vedoucího pracovníka.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní manažerské dovednosti (dotace 10/10)
 
a.Sociální komunikace, výcvik argumentace
b.
Strategie řešení konfliktů
c.Typologie osobnosti pro manažery

2.
Týmy, týmová práce (dotace 6/6)
 
a.
Týmové role a jejich určení
b.
Individuální a skupinové řešení problémů
c.
Výcvik skupinového řešení problémů (Nasa game)

3.
Zákony psychologie prodeje (dotace 8/8)
 
a.
Význam zákonů psychologie prodeje
b.10 zákonů psychologie prodeje
c.
Aplikace zákonů psychologie prodeje

4.
Asertivita (dotace 4/4)
 
a.
Asertivní schopnosti
b.
Zákony asertivity
c.Asertivní techniky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
veřejná prezentace (ústní)
4 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
zpracování protokolů10 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičeních, písemná seminární práce, zkouška.

Závěrečná zkouška trvá 30 minut a obsahuje 25 otázek - částečně s nucenou volbou odpovědí, částečně s volnými odpověďmi. Maximální počet bodů je 50, minimální 27 bodů.
Studenti zpracovávají písemnou seminární práci na zadané téma.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. 1st vyd. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6.
ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: kdo jsem já, kdo jste vy?. 1st vyd. Praha: Management Press, 1996. 257 s. ISBN 80-85943-12-3.

Doporučená:
Pavlíčková Helena : Manažerská psychologie, KEY Publishing, Ostrava 2008, ISBN 978-80-87071-79-3

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace P Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Type of output: