Sylabus predmetu RRHMU - Hospodářská a měnová unie (FRRMS - ZS 2014/2015)


     Čeština          


Kód předmětu: RRHMU
Název předmětu česky:
Hospodářská a měnová unie
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
SBZ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace ES Evropská studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 29. 8. 2014.

Typ výstupu: