Course syllabus RRNPRP - Proposal of Development Aid Project (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: Návrh projektu rozvojové pomoci
Semestr: ZS 2014/2015
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Návrh projektu rozvojové pomoci v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
Specializace GRO Globální rozvoj prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 8. 2014.

Type of output: