Sylabus předmětu RRIPAS - Integration Processes of Agrarian Sector (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Course title: Integration Processes of Agrarian Sector
Semester: WS 2014/2015
Course supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Supervising department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Time allowance: full-time, 4/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Prerequisites for registration: SBZ
Type of study: usual, consulting
Form of teaching: lecture
Mode of completion and credits: Exam (4 credits)
 
Course objective:
The aim is to acquaint students with economic implications of globalization and integration processes in agrarian sector, with causes and impacts of agribusiness formation and their impact on the new model of agriculture in the framework of commodity verticals.
Acquire knowledge and apply methodological approaches to studying specific commodity chain dynamics in the development of regional and global agricultural markets.
 
Course content:
1.Globalization and its impact on development in the agrarian sector (allowance 8/4)
 
a.Expressions of globalization in the agrarian sector
b.Specifics of agricultural production and foodstuffs consumption in shaping of agricultural markets, types of markets, entities, links, categories
c.Agribusiness - the basic theory, the demand and supply determined models

2.Economic context of integration of agriculture with other sector in the framework of agribusiness (allowance 12/16)
 
a.Forms and consequences of imperfect competition in agribusiness
b.Principle of commodity verticals and networks, market structure, approaches for expressions of market forces
c.Coordination of activities, the framework and the role of contracts: approaches in terms of ownership, transaction costs and sharing / reduction of risk

3.The application of commodity exchanges in agribusiness (allowance 4/4)
 
a.The role of commodity exchanges in agribusiness, specifics
b.World trade center, stock exchange contracts, pricing and value of contracts
c.Possibilities of trading of agricultural commodities, hedging against price changes

 
Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture24 h
     practice10 h
     seminar14 h
     consultation6 h
     workshop4 h
     public presentation (oral)2 h
Self-study
     preparation for exam38 h
     preparation for regular assessment10 h
     preparation for regular testing15 h
     preparation of presentation15 h
     writing of seminar paper30 h
Total168 h
 
Key words:
none
 
Course completion:
The subject is terminated with verbal examination. Credit is given on the basis of student activity during tutorials, participation on discussions about particular topics and presentation of seminar paper. Students have to obtain the credit before examination.
 
Course methods: The course will be taught through lectures and seminars successive to the extent of three lessons a week for one semester. During the seminars, students should acquire the methodology of exploring agribusiness commodity chain, analyze the specified commodity chain, present it and defend the acquired knowledge.
 
Reading list:
Basic:
BEČVÁŘOVÁ, V. -- TAMÁŠ, V. -- DUDOVÁ, B. -- ZDRÁHAL, I. Integrační procesy agrárního sektoru. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 136 p. ISBN 978-80-7375-763-2.
BEČVÁŘOVÁ, V. Podstata a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2005. 68 p. ISBN 80-7157-911-4.
BEČVÁŘOVÁ, V. -- VINOHRADSKÝ, K. -- ZDRÁHAL, I. České zemědělství a vývoj cenového prostředí společného trhu EU. 1st ed. Brno: MZLU Brno, 2009. 70 p. Folia II, č.11. ISBN 978-80-7375-368-9.
BEČVÁŘOVÁ, V. Zemědělství v agrobyznysu. Základy agrární ekonomiky a politiky. Brno: MZLU, 2005. 62 p. ISBN 80-7157-891-6.
BLAŽKOVÁ, I. Vliv tržní struktury na tvorbu cen na parciálních trzích v rámci komoditních vertikál.  [CD-ROM]. In Mezinárodné vedecké dni 2008 "Konkurenceschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné perspektívy". p. 100--106. ISBN 978-80-552-0061-3.
LECHANOVÁ, I. -- BEČVÁŘOVÁ, V. Možnosti využití analýzy cenové transmise pro posouzení vlivu tržní síly v potravinových vertikálách. 1st ed. Brno: PEF MZLU v Brně, 2006. 79 p. ISBN 80-86633-70-5.

Recommended:
BLAŽKOVÁ, I. Economic Performance Differentiation of the Processing Stage within the Commodity Chain. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2010. v. 56, no. 1, p. 25--31. ISSN 0139-570X.
BEČVÁŘOVÁ, V. -- ZDRÁHAL, I. Rozvoj zemědělství a venkova v evropském modelu agrární politiky - formování strategie v kontextu změn prostředí. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 132 p. ISBN 978-80-7375-771-7.
SVOBODOVÁ, E. -- BEČVÁŘOVÁ, V. -- VINOHRADSKÝ, K. Intenzivní a extenzivní využívání přírodních zdrojů zemědělství ČR. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 136 p. ISBN 978-80-7375-579-9.
REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 3rd ed. Praha: Computer Press Praha, 2004. 258 p. ISBN 80-7226-571-7.

Study plans:
Track GRO Global Development full-time form, initial academic year WS 2013/2014
 
Run in the period of: WS 2019/2020, WS 2018/2019, WS 2017/2018, SS 2016/2017, WS 2016/2017, WS 2015/2016   (and older)
Course tutor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (supervisor)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (examiner, lecturer)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (examiner, lecturer)
Teaching language: Czech
Town: Brno


Last modification made by Bc. Vít Karber on 01/06/2015.

Typ výstupu: