Course syllabus RRAPRJJAA - Current Problems of Development in South and South-East Asia in English (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: Aktuální problémy rozvoje Jižní a Jihovýchodní Asie v AJ
Semestr: ZS 2014/2015
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne RRAPRJJA
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška
Ukončení a kredity: zkouška (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
Specializace GDE Global Development prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Specializace GRO Globální rozvoj prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (přednášející, zkoušející)
Nirundon Tapachai (přednášející, tutor)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 13. 5. 2014.

Type of output: