Course syllabus ZSEA - Základy světové a evropské integrace v AJ (PEF - LS 2013/2014)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZSEA
Název předmětu česky: Základy světové a evropské integrace v AJ
Název předmětu anglicky:
Principles of European Integration in the World Perspective
Semestr: LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je studentovi poskytnout ucelený vědomostní základ poznání v oblasti významu světové a regionální ekonomické integrace vedoucí k procesu globalizace, jakož i orientaci v problematice postupného začleňování české ekonomiky do Evropské unie.
 
Obsah předmětu:
1.
Světová a evropská ekonomická integrace před 2 světovou válkou (1776 - 1939) (dotace 3/0)
2.
Ekonomická a politická integrace západní Evropy po druhé světové válce (dotace 3/1)
 
a.
Historické důvody
b.
Principy ekonomické a politické integrace

3.
Historie Evropských společenství a Evropské unie (dotace 9/3)
 
a.Vývoj a rozšířování EU
b.
Instituce EC/EU
c.
Ekonomický a finanční systém
d.Politická integrace - 2 a 3 Pilíř EU

4.
Společné politiky EC/EU (dotace 3/2)
 
a.
Měnová politika
b.
Regionální a strukturální politika
c.
Další politiky

5.
Způsob ekonomické spolupráce (dotace 6/2)
 
a.rozpočet EC/EU
b.
Společný trh
c.
Hospodářská a měnová unie

6.
Rozšiřování a budoucnost EU (dotace 6/2)
 
a.
Podmínky členství v EU
b.
Česká republika v globální ekonomice
c.
Scénáře vývoje evropské integrace v budoucnosti

7.
Hlavní ekonomická centra - vývoj po 2 světové válce (dotace 6/2)
 
a.
Specifika ekonomického vývoje v Evropě, US, Asii
b.
Ekonomické problémy rozvojových zemí
c.
Centrálně plánované ekonomiky a jejich transformace

8.Proces světové ekonomické globalizace (dotace 6/1)
 
a.
Mezinárodní tok zboží, služeb a pracovníků
b.
Role mezinárodních institucí

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
konzultace
5 h
projektová práce
25 h
příprava na zkoušku
59 h
příprava prezentace15 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet student získá, pokud získá min. 60% bodů z:
- zápočtu (zaměřeno na problematiku probíranou v seminářích)
- průběžného testu (zaměřeno na teorii - přednášky).
Zápočet je povinný, stejně tak, jako účast na průběžných testech.
Zkouška je ústní. Body ze zápočtu se ke zkoušce přičítají.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OLIVARES MARTÍNEZ, I. Fact sheets on the European Union . Luxembourg: European Communities, 2009. 521 s. ISBN 978-92-823-2469-1.
The ABC of European Union law. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 131 s. ISBN 978-92-78-40525-0.

Doporučená:
BOMBERG, E. -- STUBB, A. The European union: How does it work?. University Press, 2004. ISBN 0-19-924766-8.
A history of the world economy: Chudoba :. 2nd vyd. Harlow, England: Prentice Hall, 1995. 404 s. ISBN 0-7450-0935-2.
European integration, 1950-2003: superstate or new market economy?. 1st vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 588 s. ISBN 0-521-81317-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Data import from library dne 31. 7. 2014.

Type of output: