Course syllabus RRBS - Bakalářský seminář (FRRMS - LS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRBS
Název v jazyce výuky: Bakalářský seminář / Bachelor Seminar
Název česky: Bakalářský seminář
Název anglicky: Bachelor Seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michele Dorée, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Daniela Ettaleb, PhD. (zkoušející)
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Krejčí (zkoušející)
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hamza Messari, PhD. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Milan Palát, CSc. (zkoušející)
PhDr. Helena Pavlíčková (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámení s nabízenými tématy, volba tématu, volba vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce.
 
Obsah předmětu:
1.Prezentace nabízených okruhů témat jednotlivými ústavy fakulty (dotace 1/0)
2.Volba tématu bakalářské práce a vedoucího práce (dotace 1/0)
3.Seznámení se zásadami psaní odborného textu včetně typografických zásad (dotace 1/0)
4.Formulace zadání bakalářské práce včetně schválení vedoucím příslušného ústavu a děkanem (dotace 1/0)
5.Samostatná činnost na bakalářské práci, literární rešerše, samostudium (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Definovat a analyzovat aktuální problémové oblasti a faktory.
-Schopnost dedukce, indukce.
-Schopnost pracovat s informačními zdroji a navrhovat kvalifikovaná doporučení.
-Schopnost řešit tvůrčím způsobem problémy v širších souvislostech.
-Student umí vytvořit prezentaci.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zformulování cíle práce, vypracování osnovy práce a přehled doporučené literatury.
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Type of output: