Sylabus předmětu DS - Diploma seminar (FRDIS - SS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: DS
Název v jazyce výuky: Diplomový seminář / Diploma seminar
Název česky: Diplomový seminář
Název anglicky: Diploma seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (zkoušející)
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (garant)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Milan Palát, CSc. (zkoušející)
Ing. Robert Plaga, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radmila Presová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Přibyl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého sdělení, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahu a formy zpracované diplomové práce. Posílit schopnosti studentů v práci s informačními zdroji, a to jak z hlediska jejich vyhledávání a exploatace, tak i z pohledu autorské legislativy a etiky. Rekapitulovat základní metodické principy vědecké práce, které studenti znají z odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.Diplomová práce a její kvalitativní odlišnost od bakalářské práce (dotace 1/0)
2.Vědecné sdělení - obsah a forma (dotace 1/0)
3.Metody vědecké práce - výzkumné otázky a hypotézy a jejich ověřování (dotace 3/0)
4.Informační zdroje, jejich exploatace a citace (dotace 3/0)
5.Autorský zákon a etika vědecké práce (dotace 1/0)
6.Zásady psaní odborného textu a jeho obhajoby (styl, typografické zásady, příprava prezentace k obhajobě) (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
Samostudium
     zpracování projektů20 h
Celkem32 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě obhájeného projektu diplomové práce
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPETERKOVÁ, J.Tvorba diplomové prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1791-9
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
ZČVUT, P.Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Typ výstupu: