Course syllabus DS - Diploma seminar (FRDIS - SS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: Diplomový seminář
Semestr: LS 2013/2014
Garant předmětu: prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
Garantující pracoviště: Děkanát FRRMS (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška
Ukončení a kredity: zápočet (1 kredit)
 
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého sdělení, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahu a formy zpracované diplomové práce. Posílit schopnosti studentů v práci s informačními zdroji, a to jak z hlediska jejich vyhledávání a exploatace, tak i z pohledu autorské legislativy a etiky. Rekapitulovat základní metodické principy vědecké práce, které studenti znají z odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.Diplomová práce a její kvalitativní odlišnost od bakalářské práce (dotace 1/0)
2.Vědecné sdělení - obsah a forma (dotace 1/0)
3.Metody vědecké práce - výzkumné otázky a hypotézy a jejich ověřování (dotace 3/0)
4.Informační zdroje, jejich exploatace a citace (dotace 3/0)
5.Autorský zákon a etika vědecké práce (dotace 1/0)
6.Zásady psaní odborného textu a jeho obhajoby (styl, typografické zásady, příprava prezentace k obhajobě) (dotace 3/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
Samostudium
     zpracování projektů20 h
Celkem32 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zápočet na základě obhájeného projektu diplomové práce
 
Metody předmětu: Prezenční výuka, zpracování individuálního projektu diplomové práce
 
Literatura:
Základní:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2nd vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Studijní plány:
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (zkoušející)
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (garant)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Milan Palát, CSc. (zkoušející)
Ing. Robert Plaga, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radmila Presová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Přibyl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština, angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Type of output: