Course syllabus RRMIEA - Mikroekonomie v AJ (FRRMS - LS 2013/2014)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRMIEA
Název předmětu česky:
Mikroekonomie v AJ
Název předmětu anglicky:
Microeconomics in English
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Ing. Eva Kapráľová, PhD. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Mikroekonomie
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Mikroekonomie (dotace 8/0)
 
a.
Ekonomie a mikroekonomie
b.
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.Základní koncepty v mikroekonomii

2.
Spotřebitelské chování a poptávka (dotace 8/0)
 
a.Užitečnost, preference a optimum spotřebitele
b.Poptávka a jej determinanty

3.
Chování firem a nabídka (dotace 8/0)
 
a.Technológie a produkce
b.
Náklady
c.
Nabídka a jej determinanty

4.
Trh výrobku a služeb (dotace 8/0)
 
a.
Dokonala konkurence
b.
Monopol
c.Monopolistická konkurence
d.
Oligopol

5.
Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.
Trh práce
c.
Trh kapitálu
d.
Trh s půdou

6.
Všeobecná rovnováha (dotace 8/0)
 
a.
Efektívnost ve výrobě
b.
Efektívnost ve směně
c.
Maximalizace blahobytu

7.
Role státu v tržní ekonomice (dotace 8/0)
 
a.
Tržní selhání
b.
Základní formy státní ingerence

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
56 h
příprava na zkoušku
72 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Predmet je zakončený písomnou skouškou, ktorá bude zložena z troch otvorených otázok. Podmienkou účasti na skúške je úspešné získanie zápočtu.

Študent získává zápočet na základě započtového testu, ktorý pozostáva z aplikácie demonštračných príkladov.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PARKIN, M. Microeconomics. 6th vyd. Boston: Addison Wesley, 501 s. ISBN 0-321-21071-9.
FRANK, R H. Microeconomics and behavior. New York: McGraw-Hill, 1991. 26 s. ISBN 0-07-021870-6.

Doporučená:
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8th vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 8. 1. 2015.

Type of output: