Course syllabus RRHRE - Historická role Evropy ve světové politice a ekonomice (FRRMS - ZS 2013/2014)


     Czech          English          


Kód předmětu: RRHRE
Název předmětu česky:
Historická role Evropy ve světové politice a ekonomice
Název předmětu anglicky:
Historical role of Europe in world's politics and economy
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (přednášející, tutor)
Prerekvizity:
ne RRHREA
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem role Evropy ve světovém hospodářství a politice v posledních 500 letech. Důraz je zaměřen na koloniální dobu a formování vazeb se zeměmi současného třetího světa, ale i na vnitroevropské události v Evropě. Specifická pozornost je pak věnována integračnímu procesu v Evropě v druhé polovině 20. století. Studenti by si z kurzu měli odnést historický vhled na vývoj politické a ekonomické situace na evropském kontinentu, což by jim mělo umožnit porozumět stávajícím vazbám EU ve světové politice a ekonomice, i podstatě a dynamice evropského integračního procesu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výchozí pozice Evropy a dalších kontinentů na počátku kolonizace (dotace 1/0)
2.Evropské státy a kolonizační proces (dotace 1/0)
3.Historický vývoj v Evropě do konce 18. století (dotace 1/0)
4.
19. století -- koncert velmocí (dotace 1/0)
5.Světové války a jejich dopad na roli Evropy ve světové politice a ekonomice (dotace 1/0)
6.
Poválečná rekonstrukce Evropy a počátky evropské integrace (dotace 1/0)
7.
Proces dekolonizace po druhé světové válce (dotace 1/0)
8.
Vývoj evropské integrace do Maastrichtské smlouvy (dotace 1/0)
9.Evropská integrace v 90. letech (dotace 1/0)
10.
Východní rozšíření EU a jeho dopad na evropskou integraci (dotace 1/0)
11.Lisabonská smlouva a budoucnost evropské integrace (dotace 1/0)
12.Stávající role Evropy ve světové politice a hospodářství (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava na průběžné hodnocení
44 h
zpracování seminární práce
18 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na ukončení: Plnění samostatných úkolů, diskuze a aktivita v rámci přednášek, vypracování eseje. Závěrečná zkouška písemnou formou -- otevřené otázky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NIALL, F. Civilization: The West and the Rest. London: Penguin Books, 2012. 432 s. ISBN 978-0-14-312206-7.
FIALA, P. -- PITROVÁ, M. Evropská unie. 2nd vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. ISBN 978-80-7325-223-6.
GILBERT, M. European Integration: A Concise History. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 296 s. ISBN 978-0-74-256664-4.
HODULÁK, V. -- KRPEC, O. Evropa ve světové ekonomice - historická perspektiva. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 414 s. ISBN 978-80-210-6146-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace ES Evropská studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 9. 11. 2015.

Type of output: