Course syllabus RRHRE - Historická role Evropy ve světové politice a ekonomice (FRRMS - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRHRE
Název v jazyce výuky: Historická role Evropy ve světové politice a ekonomice
Název česky: Historická role Evropy ve světové politice a ekonomice
Název anglicky: Historical role of Europe in world's politics and economy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (přednášející, tutor)
Výchozí předměty: ne RRHREA
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem role Evropy ve světovém hospodářství a politice v posledních 500 letech. Důraz je zaměřen na koloniální dobu a formování vazeb se zeměmi současného třetího světa, ale i na vnitroevropské události v Evropě. Specifická pozornost je pak věnována integračnímu procesu v Evropě v druhé polovině 20. století. Studenti by si z kurzu měli odnést historický vhled na vývoj politické a ekonomické situace na evropském kontinentu, což by jim mělo umožnit porozumět stávajícím vazbám EU ve světové politice a ekonomice, i podstatě a dynamice evropského integračního procesu.
 
Obsah předmětu:
1.Výchozí pozice Evropy a dalších kontinentů na počátku kolonizace (dotace 1/0)
2.Evropské státy a kolonizační proces (dotace 1/0)
3.Historický vývoj v Evropě do konce 18. století (dotace 1/0)
4.19. století -- koncert velmocí (dotace 1/0)
5.Světové války a jejich dopad na roli Evropy ve světové politice a ekonomice (dotace 1/0)
6.Poválečná rekonstrukce Evropy a počátky evropské integrace (dotace 1/0)
7.Proces dekolonizace po druhé světové válce (dotace 1/0)
8.Vývoj evropské integrace do Maastrichtské smlouvy (dotace 1/0)
9.Evropská integrace v 90. letech (dotace 1/0)
10.Východní rozšíření EU a jeho dopad na evropskou integraci (dotace 1/0)
11.Lisabonská smlouva a budoucnost evropské integrace (dotace 1/0)
12.Stávající role Evropy ve světové politice a hospodářství (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení role, kterou EU hraje ve světě.
-Schopnost využívat geopolitických koncepcí.
-Znalost politiky Evropské unie.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
Samostudium
     příprava na zkoušku24 h
     příprava na průběžné hodnocení44 h
     zpracování seminární práce18 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na ukončení: Plnění samostatných úkolů, diskuze a aktivita v rámci přednášek, vypracování eseje. Závěrečná zkouška písemnou formou -- otevřené otázky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNIALL, F.Civilization: The West and the RestLondonPenguin Books2012978-0-14-312206-7
ZFIALA, P. -- PITROVÁ, M.Evropská unieBrnoCentrum pro studium demokracie a kultury2009978-80-7325-223-6
ZGILBERT, M.European Integration: A Concise HistoryLanhamRowman & Littlefield Publishers2012978-0-74-256664-4
ZHODULÁK, V. -- KRPEC, O.Evropa ve světové ekonomice - historická perspektivaBrnoMasarykova univerzita2012978-80-210-6146-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 9. 11. 2015.

Type of output: