Course syllabus KG - Konstruktivní geometrie a technické kreslení (LDF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: KG
Název v jazyce výuky: Konstruktivní geometrie a technické kreslení
Název česky: Konstruktivní geometrie a technické kreslení
Název anglicky: Constructive Geometry and Technical Drawing
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: Mgr. Jan Šafařík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Miroslava Tkadlecová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozvoj prostorové představivosti, jako významného předpokladu pro tvůrčí činnost. Získání znalostí o různých promítacích metodách. Zvládnutí základních konstrukcí v jednotlivých projekcích.
 
Obsah předmětu:
1.Technické kreslení. (dotace 1/1)
 
a.Formát a úprava výkresů.
b.Druhy čar na výkresech.
c.Technické písmo.
d.Zobrazování na technických výkresech.

2.Kótování. (dotace 1/0)
 
a.Základní pravidla.
b.Délkové kótování.
c.Kótování průměrů a poloměrů.

3.Princip a vlastnosti promítání. (dotace 1/0)
 
a.Středové promítání.
b.Rovnoběžné promítání.

4.Kótované promítání. (dotace 1/2)
 
a.Princip a základní úlohy.

5.Aplikace kótovaného promítání (dotace 4/4)
 
a.Topografické plochy
b.Teoretické řešení střech.

6.Mongeovo promítání. (dotace 2/3)
 
a.Pricip a základní úlohy.
b.Sklápění a otáčení roviny.
c.Zobrazení těles a úlohy o tělesech.

7.Axonometrie. (dotace 3/3)
 
a.Princip a základní úlohy.
b.Zářezová metoda.
c.Zobrazení těles a úlohy o tělesech.
d.Osvětlení.

8.Plochy technické praxe. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Schopnost řešit prostorové úlohy
-Schopnost zobrazovat trojrozměrné objekty ve vhodné či potřebné projekci
-Zvýšení úrovně grafického projevu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h48 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h28 h
     zpracování protokolů33 h48 h
     zpracování projektů6 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (odevzdání výkresů a úspěšné napsání prubeznych testů). Zkouška obsahuje písemnou část (3 slozitejsi priklady na rysovani) a ústní část (obhajoba písemné části, otázky z teorie). Ústní část může být nahrazena semestrální prací nebo projektem, který má vztah k oborové praxi nebo aplikaci KG.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRÁDL, P.Konstruktivní geometrieBrnoMendelova univerzita v Brně2010978-80-7375-393-1
ZKUPČÁKOVÁ, M.Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelechPrahaPrometheus2010978-80-7196-244-1
DPOMYKALOVÁ, E.Deskriptivní geometrie pro střední školyPrahaPROMETHEUS, spol. s r.o.2010978-80-7196-400-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 17. 9. 2014.

Type of output: