Course syllabus MO - Mezinárodní obchod (FRRMS - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: MO
Název v jazyce výuky: Mezinárodní obchod
Název česky: Mezinárodní obchod
Název anglicky: International Business
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět objasňuje úlohu mezinárodního obchodu ve světovém ekonomickém uspořádání. Přednášky jsou rozděleny do několika tématických okruhů. Jednotlivé bloky mají za cíl vysvětlit počátky mezinárodní obchodní výměny, teorie mezinárodního obchodu a světové institucionální uspořádání, nástroje obchodní politiky moderního státu nebo společnou obchodní politiku Evropské unie. Pozornost je také věnována základním bankovním zahraničně obchodním operacím.
 
Obsah předmětu:
1.Uvedení do předmětu + historie mezinárodního obchodu (dotace 6/6)
 
a.Předmět mezinárodní obchod, jeho struktura a cíle
b.Historie mezinárodního obchodu do konce 19. století
c.Mezinárodní obchod 20. a 21. století

2.Teorie a institucionální uspořádání světového obchodu (dotace 8/8)
 
a.Teorie mezinárodního obchodu
b.Nejdůležitější světové a regionální obchodní instituce
c.Obchodní bariéry
d.Společná obchodní politika EU

3.Moderní stát ve světovém obchodním uspořádání (dotace 6/6)
 
a.Historie zahraničního obchodu Československa a České republiky
b.Nástroje zahraničněobchodní politiky ČR
c.Současná pozice ČR v obchodní výměně Evropské unie

4.Firma, banka a zahraniční obchod (dotace 6/6)
 
a.Firma a zahraniční obchod
b.Bankovní operace v zahraničním obchodě
c.Základní termíny používané v zahraničním obchodě

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Etické závazky
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat mezinárodní podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v obecných i mezinárodních souvislostech
-Schopnost provádět komplexní analýzy světového obchodu
-Uvědomování si složitosti procesu světové obchodní spolupráce

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     seminář12 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku55 h
     příprava na průběžné hodnocení30 h
     příprava prezentace27 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, odevzdání seminární práce a její prezentace) samostatně nebo v seminární skupině. Písemná a ústní zkouška. Pro účast na ústní zkoušce je nutné splnit písemnou část na 60 %. Celkové hodnocení zkoušky vychází z obou částí zkoušky (písemné i ústní).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVLASTISLAV, B.Zahraniční obchodPrahaGrada Publishing, a.s200480-247-0558-3
ZJANATKA, F. -- BOEHM, A. -- HÁNDL, J.Komerční rizika v zahraničním obchodu a ochrana proti nimPrahaASPI Publishing200180-86395-14-6
ZJANATKA, F.Obchod v rámci Evropské uniePrahaASPI200480-7357-006-8
ZJANATKA, F. et al.Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EUPrahaASPI200480-7357-006-8
ZGILPIN, R.The Chalenge of Global CapitalismPrinceton, New JerseyPrinceton University Press20000-691-04935-1
ZGILPIN, R.The Political Economy of International RelationsPrinceton, New JerseyPrinceton University Press19870-691-02262-3
ZREICH, R.The Work of NationsNew YorkAlfred A. Knopf Inc.19910-679-73615-8
ZKEOHANE, R.After HegemonyPrinceton, New JerseyPrinceton University Press19840-691-02228-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 5. 2013.

Type of output: