Sylabus předmětu RRBSZ - State Bachelor Exam (FRDIS - WS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: RRBSZ
Název v jazyce výuky: Státní bakalářská zkouška / State Bachelor Exam
Název česky: Státní bakalářská zkouška
Název anglicky: State Bachelor Exam
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: Bakalářská práce nebo nyní Bakalářská práce nebo Bakalářská práce v AJ nebo nyní Bakalářská práce v AJ
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 5. 2013.

Typ výstupu: