Sylabus predmetu RRBPA - Bakalářská práce v AJ (FRRMS - ZS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Bakalářská práce v AJ
Semestr: ZS 2013/2014
Garant předmětu: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Garantující pracoviště: Děkanát FRRMS (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Bakalářský seminář nebo ne Bakalářská práce
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: konzultace
Ukončení a kredity: zápočet (11 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava prezentace20 h
     zpracování seminární práce278 h
Celkem308 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen udělením zápočtu při odevzdáním bakalářské práce.
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Doporučená:
Clark, I.L. (2006). Writing the Successful Thesis and Dissertation. Harlow: Prentice Hall.
http://grad.berkeley.edu/acapro/pdf/dissertation_writing.pdf
PROF. DR. TOBIAS RICHTER, Fachbereich Wirtschaft Business School Schneidershof, D-54293 Trier: Guidelines on How to Write a Bachelor Thesis

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2014/2015, LS 2013/2014, LS 2012/2013   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 5. 2013.

Typ výstupu: