Course syllabus POP - Právní pomoc v podnikání (PEF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: POP
Název v jazyce výuky: Právní pomoc v podnikání
Název česky: Právní pomoc v podnikání
Název anglicky: Legal Aid In Entrepreneurship
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity), zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem a charakterem právní úpravy norem, které s podnikáním úzce souvisejí a které je možno při podnikání použít. Důraz je kladen na právní úpravu soudnictví, ale i notářství či advokacie či oblast nuceného výkonu práva. Dále pak je předmět zaměřen na oblast státních institucí, které nad podnikateli vykonávají dohled v rámci zákona.
 
Obsah předmětu:
1.Soudnictví (dotace 3/2)
 
a.Nalézací řízení
b.Soudní poplatky
c.Zákon a soudech , soudcích , přísedících a státní správě soudů
d.Právní úprava soudnictví

2.Nucená realizace práva (dotace 3/1)
 
a.Exekuční řízení, Exekutorská komora
b.Rozhodčí řízení
c.Veřejné dražby

3.Zastupování (dotace 4/1)
 
a.Advokacie
b.Notářská komora
c.Auditoři
d.Daňové poradenství
e.Znalci a tlumočníci

4.Instutice (dotace 2/1)
 
a.Česká obchodní inspekce
b.Hospodářská komora ČR
c.Agrární komora ČR
d.Státní zemědělská a potravinářská inspekce

5.Odpovědnost (dotace 1/1)
 
a.Odpovědnost obecně
b.Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
c.Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním právních informací
-formulovat návrhy řešení problémů z pohledu platného práva
-orientace v právním prostředí, zejména z pohledu potřeb obchodních aktivit
-rozvíjet aplikaci zákonných ustanovení na konkrétní praktické příklady
-Schopnost aplikace znalostí v praxi

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     seminář14 h
     práce v terénu2 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku24 h
     příprava na průběžný test10 h
     příprava prezentace5 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
1/ zpracování případové studie jako 50 % podmínky pro udělení zápočtu
2/ Zpráva ze soudního nebo exekučního jednání jako 50 % podmínky pro udělení zápočtu
3/ ústní zkouška - otázky z okruhů, tvořených povinnou literaturou a doporučeným doplňujícím studijním materiálem
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠVARC, Z.Základy obchodního právaPlzeňVydavatelství a nakladatelství Aledš Čeněk , s.r.o. 200580-86898-51-2
ZBEZOUŠKA, P.Soukromé právo pro neprávníkyDobrá vodaAleš Čeněk200380-86473-53-8
ZHRDLIČKOVÁ, A.Právní pomoc v podnikáníBrnoEdiční středisko MZLU v Brně200680-7375-017-1
DSCHELLEOVÁ, I. et al.Dědictví a dědické právoBrnoComputer Press2007978-80-251-1659-3
DSCHELLEOVÁ, I. et al.Exekuční řízeníPrahaEurolex Bohemia200580-86861-46-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Vytečka dne 24. 5. 2013.

Type of output: