Course syllabus HEU - Hospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJ (PEF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: HEU
Název v jazyce výuky: Economic Geography and Social Aspects of EU Membership
Název česky: Hospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJ
Název anglicky: Economic Geography and Social Aspects of EU Membership
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: Mgr. Jan Hodač (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Zuzana Richterková, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s ekonomickými a politickými aspekty evropské integrace. Předmět začíná historickým přehledem evropské politické a ekonomické integrace. Poté je prostor věnován též dalším důležitým tématům evropské integrace: budování společné zahraniční a bezpečnostní politiky, reakce na výzvu demografického vývoje v Evropě, "dluhová krize" EU, krize eurozóny a další.

Důraz je kladen na pochopení rysů evropské integrace v širších souvislostech, proto se studenti seznámí také s politickými, sociálními, environmentálními aspekty členství v EU.
 
Obsah předmětu:
1.Evropský integrační proces - úvod (dotace 4/2)
 
a.Úvod - seznámení s předmětem a jeho strukturou
b.Základní historické důvody evropské integrace po 2. světové válce
c.Geografické rozšiřování Společenství a EU (Šest -> Dvacet sedm)

2.Ekonomická integrace - od zóny volného obchodu k politické unii (?) (dotace 2/2)
 
a.Integrační pyramida a vysvětlení jednotlivých stupňů
b.Historický přehled událostí spojených s ekonomickou integrací
c.Zasazení ekonomické integrace v západní Evropě do světového kontextu (Brettonwood, GATT, atd.).

3.Rozpočet EU (dotace 2/4)
 
a.Celková charakteristika rozpočtu EU + porovnání s jinými ekonomickými subjekty
b.Příjmy a výdaje rozpočtu EU + finanční perspektivy
c.Reformy rozpočtu EU v budoucnu - kdy a jaké?

4.EURO - historie, současnost a budoucnost evropské měny (dotace 4/2)
 
a.Historické důvody vzniku eura
b.Teorie optimálních měnových oblastí a aplikace teorie na země eurozóny
c.Problémy eurozóny a jejich (možné?) řešení

5.Ekonomická krize v EU (dotace 2/6)
 
a.Příčiny hospodářské krize po roce 2008
b.Fiskální politika států EU a problém deficitních rozpočtů
c.Role ECB a její proti-krizová opatření po roce 2008

6.Jedna měna, 17 různých hospodářů - rozdíly mezi zeměmi eurozóny (dotace 2/2)
 
a.Tahouni eurozóny - makrodata zdravých ekonomik eurozóny
b.Tzv. PIGS - příčiny ekonomického propadu na jihu eurozóny
c.Jak dál? Možnosti vývoje celé eurozóny a jejích částí

7.Hlavní strategické dokumenty Evropské unie (dotace 2/2)
 
a.Lisabonská strategie - cíle a důvody neúspěchu
b.Strategie 2020 - důvody, cíle, konkrétní projekty
c.Stárnutí obyvatelstva - dlouhodobý problém EU. Jak reagovat?

8.Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (dotace 2/2)
 
a.Cíle a nástroje
b.SZBP v praxi - případové studie

9.Budoucnost evropské integrace (dotace 4/2)
 
a.Lisabonská smlouva - co přinesla a přinese?
b.Budoucnost EU: USE, hospodářská spolupráce, Evropa na jídelníčku, rozpad evropské integrace

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Student bude schopen interpretovat hlavní varianty budoucího politického i ekonomického vývoje v EU
-Student bude schopen rozhodnout, které faktory přispěly k prohloubení ekonomické krize eurozóny po roce 2008
-Student bude schopen vyhodnotit přínosy a negativa plynoucí ze zapojení zemí EU do integračního procesu
-Student bude schopen vysvětlit hlavní parametry rozpočtu EU
-Student porozumí jednotlivým úrovním evropské integrace (politická, ekonomická)

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava prezentace14 h
     zpracování seminární práce24 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
1. Prezentace vlastního výzkumu na dané téma (témata budou nabídnuta a rozvržena během první hodiny). Bez této prezentace není možné absolvovat závěrečný test a tudíž není možné úspěšně zakončit předmět.

2. Písemná zkouška na konci semestru.

Pro ukončení předmětu je naprosto nutné nastudovat povinnou literaturu (viz seznam literatury k předmětu - první dvě knihy: Larry Neal a David Marsh)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNEAL, L.The economics of Europe and the European UnionCambridgeCambridge University Press2007978-0-521-68301-2
ZMARSH, D.The Euro: The Politics of the New Global CurrencyYaleYale University Press200980-205-0590-3
DPIRRO, E B. -- ZEFF, E E.The European Union and the Member StatesLondonLynne Rienner Publishers20061-58826-479-3
DLEQUESNE, C. -- BULMER, S.The Member States of the European UnionOxford University Press20050-19-925281-5
DMOWLE, T S.Allies at Odds? The United States and the European UnionNew YorkPalgrave Macmillan20041-4039-6653-2
DSMITH, H.European Union Foreign Policy: What it is and What it DoesLondonPluto Press20020-7453-1869-X
DTURNER, C. -- ROGOWSKI, R.The Shape of the New EuropeNew YorkCambridge University Press2006978-0-521-60108-5
DDedman, M. J., The Origins and Development of the EU, 1945-95. Chapters No. 1-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Data import from library dne 31. 7. 2014.

Type of output: