Course syllabus ZSE - Základy světové a evropské integrace (PEF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: ZSE
Název v jazyce výuky: Základy světové a evropské integrace
Název česky: Základy světové a evropské integrace
Název anglicky: Principles of European Integration in the World Perspective
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: Mgr. Jan Hodač (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Klára Plecitá (tutor)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout posluchačům ucelený vědomostní základ poznání v oblasti významu světové a regionální ekonomické integrace vedoucí k procesu globalizace, jakož i orientaci v problematice postupného začleňování české ekonomiky do Evropské unie.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 2/0)
 
a.Globalizace a regionalizace světového hospodářství
b.Ekonomická a politická integrační uskupení ve světě
c.Historický vývoj světového hospodářství v období před 2 WW (1776--1939)

2.Ekonomická a politická integrace evropských zemí po 2 WW (dotace 2/2)
 
a.Historický vývoj
b.Politická a ekonomická integrace - komparace systémů

3.Instituce a právo EU (dotace 2/2)
 
a.Role institucí v rámci EU
b.Primární a sekundární legislativa EU

4.Politiky a rozpočet EU (dotace 2/0)
 
a.Společné, sdílené a doplňující politiky EU
b.Příjmy a výdaje rozpočtu EU

5.Jednotný vnitřní trh EU (dotace 2/2)
 
a.Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu
b.Konkurenceschopnost EU ve větové ekonomice

6.Hospodářská a měnová unie (dotace 2/2)
 
a.Důvody vzniku měnové unie
b.Konvergenční kritéria pro přijetí eura
c.ČR a HMU

7.Vnitřní a vnější bezpečnost EU (dotace 2/0)
 
a.Společná zahraniční a bezpečnostní politika
b.Spolupráce v oblasti justice a vnitra
c.Schengenský prostor

8.Rozšiřování a budoucnost EU (dotace 2/2)
 
a.Podmínky členství v EU
b.Státy kandidující na členství v EU
c.Lisabonská smlouva a změny ve fungování EU

9.Organizace spojených národů a Organizace severoatlantické smlouvy (dotace 2/0)
 
a.Cíle a nástroje
b.Vztah k EU

10.Celosvětová ekonomická uskupení (dotace 4/0)
 
a.WTO, Světová banka, MMF

11.Konvergence vs. divergence v úrovni ekonomické vyspělosti mezi zeměmi (dotace 2/0)
 
a.Měření vyspělosti zemí
b.Rozvojové vs. rozvinuté země
c.Příčiny a důsledky divergence
d.Možnosti divergence zemí

12.Noví světoví hráči na ekonomické a politické mapě světa (dotace 2/0)
 
a.Čína a Indie: cesta na vrchol, problémy a výzvy, predikce budoucího vývoje

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen definovat základní vazbu mezi primární a sekundární legislativou EU
-Student je schopen posoudit dopady integračních procesů na ekonomiku ČR
-Student je schopen správně reagovat na vývoj a změny v globální ekonomice
-Student umí předvídat kvalitativní změny v evropském i celosvětovém prostředí
-Student umí vysvětlit dynamiku procesu evropské a světové integrace

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h110 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h0 h
     příprava na průběžný test0 h14 h
     zpracování seminární práce14 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet student získá, pokud získá min. 60% bodů z:
- zápočtu (zaměřeno na problematiku probíranou v seminářích)
- průběžného testu (zaměřeno na teorii - přednášky).
Zápočet je povinný, stejně tak, jako účast na průběžných testech.
Zkouška je ústní. Body ze zápočtu se ke zkoušce přičítají.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKÖNIG, P. -- LACINA, L. -- PŘENOSIL, J.Učebnice evropské integrace. 2. aktualizované vydáníBrnoBarrister & Principal2007978-80-7364-044-6
ZŽÍDEK, L.Dějiny světového hospodářstvíPlzeňVydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk2007978-80-7380-035-2
DJOHNSON, P.Dějiny dvacátého stoletíPrahaRozmluvy199180-85336-07-3
DBOOKER, C. -- NORTH, R.Skryté dějiny evropské integrace: od roku 1918 do současnostiBrnoBarrister & Principal200680-7364-026-0
DFIALA, P. -- PITROVÁ, M.Evropská unieBrnoCentrum pro studium demokracie a kultury200380-7325-015-2
DKÖNIG, P. -- LACINA, L. et al.Rozpočet a politiky Evropské uniePrahaC. H. Beck200480-7179-846-0
DKUBÁT, M. (eds.) Východní rozšíření Evropské unie - východiska - stav - perspektivy.Brno: MU. 2001.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Ševela, Ph.D. dne 10. 12. 2013.

Type of output: