Course syllabus RRMAE - Makroekonomie (FRRMS - ZS 2012/2013)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRMAE
Název v jazyce výuky: Makroekonomie
Název česky: Makroekonomie
Název anglicky: Macroeconomics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2012/2013
Vyučující: Mgr. Jaroslav Bil (cvičící)
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky makroekonomie a umožnit jim pochopení mechanismu tržní ekonomiky. Úspěšné zvládnutí předmětu by studentům mělo napomoci porozumět a vyhodnocovat informace o hospodářském vývoji publikované v odborném tisku.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do makroekonomie (dotace 6/2)
 
a.Základní ekonomické pojmy a vztahy
b.Makroekonomický koloběh
c.Měření výkonu ekonomiky

2.Makroekonomická rovnováha (dotace 6/2)
 
a.Celkové výdaje a rovnovážný produkt
b.Model AS-AD

3.Ekonomický růst (dotace 3/1)
4.Makroekonomická nestabilita: příčiny a důsledky (dotace 12/4)
 
a.Ekonomický cyklus
b.Peníze
c.Inflace
d.Nezaměstnanost

5.Makroekonomická politika (dotace 9/3)
 
a.Cíle hospodářské politiky
b.Fiskální politika
c.Monetární politika

6.Vnější ekonomická politika (dotace 6/2)
 
a.Mezinárodní obchod
b.Měnové kurzy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže správně interpretovat informace o hospodářském vývoji publikované v odborném tisku.
-Student dokáže vysvětlit možné příčiny nestability ekonomiky a její důsledky.
-Student je schopen navrhnout vhodná opatření státu při řešení makroekonomických problémů.
-Student rozumí principům fungování národního hospodářství.
-Student zná hlavní nástroje makroekonomické politiky.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
     příprava na průběžné hodnocení35 h
     příprava na průběžný test21 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti absolvují dva průběžné testy (maximum 25 bodů každý, čas na vypracování 30 minut). Za aktivitu a prokázané znalosti na seminářích mohou získat 5 extra bodů. Podmínkou připuštění k závěrečné písemné zkoušce je získání 25 bodů. K úspěšnému složení závěrečného testu je třeba získat alespoň 25 bodů (maximum 50 bodů, čas na vypracování 60 minut).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJUREČKA, V. et al.MakroekonomiePrahaGrada2010978-80-247-3258-9
DHELÍSEK, M.Makroekonomie: základní kursSlanýMelandrium200080-86175-10-3
DMANKIW, N G.Zásady ekonomiePrahaGrada Publishing200080-7169-891-1
DHOLMAN, R.EkonomiePrahaC.H. Beck200580-7179-891-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 9. 2012.

Type of output: