Course syllabus HYS - Hydrotechnické stavby (LDF - ZS 2010/2011)


     Czech          English          


Kód předmětu:
HYS
Název předmětu česky:
Hydrotechnické stavby
Název předmětu anglicky:
Hydro-technical Buildings
Semestr:
ZS 2010/2011
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Josef Kundrát (cvičící)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat přehled o konstrukci, návrhu a výpočtu příčných a podélných profilů na tocích.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika vodních staveb a jejich členění (dotace 2/0)
2.
Podélné stavby, členění a charakteristiky (dotace 2/0)
3.Haťoštěrkové stavby a inudační hráze (dotace 2/0)
4.Příčné stavby - členění a charakteristiky (dotace 2/0)
5.
Prahy a stupně (dotace 2/0)
6.
Jezy (dotace 2/0)
7.Přehradní hráze (dotace 2/0)
8.
Speciální objekty a rybochody (dotace 2/0)
9.Srubové stavby z místních zdrojů (dotace 2/0)
10.
Nekomformní stavby ve vodním stavitelství (dotace 2/0)
11.
Malé vodní elektrárny (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
práce v terénu
8 h
příprava na zkoušku40 h
zpracování projektů
40 h
Celkem144 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BROŽA, V. Vodohospodářské stavby. ČVUT, 1999.
MAREŠ, K. Úpravy toků : Navrhování koryt. 2nd vyd. Praha: ČVUT, 1997. 210 s. ISBN 80-01-00903-3.
BROŽA, V. -- SATRAPA, L. -- ČIHÁK, F. Hydrotechnické stavby. 1st vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1998. 195 s. ISBN 80-902460-5-2.

Doporučená:
Špánek, F., Pustějovský, R., Halámek, F.: Vodní stavby. SNTL Praha. 1963.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2008/2009
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 11. 2011.

Type of output: