Course syllabus OSM - Odborný seminář - Marketing (PEF - Sklad PEF)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: OSM
Název v jazyce výuky: Specialized Seminary - Marketing
Název česky: Odborný seminář - Marketing
Název anglicky: Specialized Seminary - Marketing
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Vyučující: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI)
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií v oboru marketingu a cestovního ruchu, porozumět anglickému textu a pracovat s ním.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do principů marketingu (dotace 0/4)
2.Marketingové prostředí a marketingové plánování (dotace 0/2)
3.Chování spotřebitele a segmentace trhu (dotace 0/4)
4.Marketingový mix (dotace 0/8)
5.Marketing v cestovním ruchu a destinačním managementu (dotace 0/2)
6.Faktory rozvoje cestovního ruchu (dotace 0/2)
7.Moderní produkty cestovního ruchu (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Podnikatelský duch
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Týmová práce
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen diskutovat nad vybranými odbornými tématy v angličtině.
-Student je schopen porozumět odbornému textu v angličtině.
-Student je schopen vymezit základní marketingové pojmy v AJ.
-Studenti by měli být schopni prezentovat před publikem v AJ.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     seminář26 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku15 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h
     příprava na průběžný test5 h
     příprava prezentace3 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno těmito třemi požadavky: 1. Studenti musí v průběhu získat alespoň 50 % bodů z testů, které se píší na 10 seminářích. 2. V předposledním semináři musí skupiny studentů prezentovat v AJ řešení zadaného úkolu, na které mají týden přípravu. 3. Závěrečný test musí být absolvován se ziskem min. 50 % bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBAINES, P. -- FILL, C. -- PAGE, K.MarketingOxfordOxford University Press978-0-19-929043-7
ZMATHIESON, A. -- WALL, G. Tourism: change, impacts, and opportunities. 1st ed. Harlow, England Pearson Prentice Hall2006978-0-130-99400-4
DCol.Marketing: concepts and strategiesBostonHoughton Mifflin0-618-53203-X
DBEAVER, A.A dictionary of travel and tourism terminology. 2nd ed.WallingfordCABI Publishing20050-85199-020-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 19. 7. 2017.

Type of output: