Course syllabus OSEFP - Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku (PEF - Sklad PEF)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: OSEFP
Název v jazyce výuky: Specialized Seminary - Business Economy and Finance
Název česky: Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku
Název anglicky: Specialized Seminary - Business Economy and Finance
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Vyučující: Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Podniková ekonomika IPodnikové finance
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními termíny z oblasti podnikové ekonomiky a podnikových financí. Studenti si osvojí relevantní anglickou terminologii nezbytnou pro aplikaci základních metod finančního řízení podniku.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonomiky a financí podniku. Základní terminologie. (dotace 0/2)
2.Podnikání. Právní formy podnikání a jejich finanční specifika. (dotace 0/2)
3.Rozvaha. (dotace 0/2)
 
a.Majetková a kapitálová struktura podniku.
b.Pravidla financování.

4.Oceňování majetku podniku. (dotace 0/2)
 
a.Kalkulace.

5.Analýza bodu zvratu. (dotace 0/2)
6.Zdroje financování. (dotace 0/2)
7.Optimalizace kapitálové struktury. (dotace 0/2)
 
a.Náklady na kapitál.
b.Ekonomická přidaná hodnota.

8.Finanční analýza. (dotace 0/4)
9.Peněžní toky v podniku. (dotace 0/2)
 
a.Analýza cash-flow.

10.Časová hodnota peněz. (dotace 0/2)
 
a.Efektivnost investic.

11.Diskuse a opakování. (dotace 0/2)
12.Zápočet. (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student umí aplikovat relevantní metody hodocení efektivnosti investic při použití angličtiny.
-Student umí používat anglickou terminologii podnikové ekonomiky a financí podniku.
-Student umí sestavit kalkulaci v jazyce anglickém.
-Student umí zpracovat finanční analýzu v angličtině.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava na průběžný test16 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je vyžadováno absolvování zápočtového testu zaměřeného na odbornou anglickou terminologii. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné dosáhnout hranice 60 % možných bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGITMAN, L J.Essentials of managerial financeBoston [u.a.Pearson/Addison Wesley0-321-35648-9
ZWACHOVICZ, J. -- VAN HORNE, J.Fundamentals of Financial ManagementEnglandPearson Education2008978-0-273-71363-0
DARNOLD, G.Corporate financial managementNew YorkFinancial Times, Prentice Hall20010-273-65148-X
DFINNERTY, J. -- STOWE, J. -- EMERY, D.Corporate financial managementUpper Saddle River Pearson/Prentice Hall20040-13-083226-X
DFundamentals of contemporary financial managementEagan, MNThomson/South-Western0-324-40635-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2018.

Type of output: