Course syllabus OSSP - Odborný seminář - Sociální psychologie (PEF - Sklad PEF)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: OSSP
Název v jazyce výuky: Specialized Seminary - Social Psychology
Název česky: Odborný seminář - Sociální psychologie
Název anglicky: Specialized Seminary - Social Psychology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Vyučující: Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Sociologie a sociální psychologie
 
Zaměření předmětu:
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s vybranými pojmy ze Sociální psychologie a také s problematikou výzkumu v sociálních vědách. Po úspěšném zvládnutí tohoto předmětu by studenti měli by být schopni se pasivně i aktivně orientovat ve známých teoriích, koncepcích, metodách a paradigmatech Sociální psychologie; realizovat výzkum v sociálních vědách a napsat závěrečnou zprávu výzkumu. Při studiu je kladen důraz na sebezkušenostní trénink. Teoretická a praktická část každého tématu je propojena tak, aby studenti viděli příklady využití získaných informací v jejich budoucím profesionálním životě. Konverzační znalost anglického jazyka je nezbytná pro zápis a především pro zvládnutí tohoto předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Sociální psychologie; výzkum v sociálních vědách (dotace 0/4)
2.Sebe-percepce, sociální percepce a chyby spojené se sociálním vnímáním (dotace 0/2)
3.Osobnost a temperament v sociálním kontextu (dotace 0/2)
4.Verbální a neverbální komunikace; sociální komunikace a možnosti jejího zlepšování (dotace 0/3)
5.Sociální chování ve skupinách a týmech (dotace 0/3)
6.Stres a možnosti jeho zvládání (dotace 0/3)
7.Typy konfliktů a řešení konfliktů (dotace 0/3)
8.Interpersonální sociální chování (socializace, konformita, skupinový vliv, stereopypy, předsudky, rasismus, agresivita, altruismus, přitažlivost, genderové role, identita) (dotace 0/2)
9.Postoje a změny postojů (dotace 0/2)
10.Prezentační dovednosti (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Studenti by měli být schopni efektivně využívat komunikační dovednosti v pracovním prostředí.
-Studenti by měli být schopni prezentovat před publikem v AJ.
-Studenti by měli být schopni realizovat výzkum a napsat výzkumnou zprávu v angličtině.
-Studenti by měli být schopni se pasivně i aktivně orientovat v AJ ve známých teoriích, koncepcích, metodách a paradigmatech Sociální psychologie

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     seminář26 h
Samostudium
     příprava na zkoušku15 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování projektů5 h
     zpracování seminární práce5 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Prezentace studentů, aktivita studentů na seminářích, plnění úkolů pro domácí přípravu jsou požadavky nezbytné pro získání zápočtu.
Po úspěšném zvládnutí tohoto předmětu by studenti měli být schopni napsat závěrečnou výzkumnou zprávu, číst odborné testy v angličtině s pojmy ze sociální psychologie a z příbuzných sociálních věd a rovněž komunikovat v této oblasti v anglickém jazyce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOGG, M A. -- VAUGHAN, G M.Social psychologyHarlow [u.a.]Pearson/Prentice Hall2008978-0-13-206931-1
DARONSON, E.Social PsychologyNew JerseyPrentice Hall20040-13-121787-9
DHAYES, N.Principles of Social PsychologyHovePsychology Press20050-86377-259-5
DMYERS, D G.Social PsychologyNew YorkMcGraw-Hill,Inc.19930-07-044292-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 8. 2018.

Type of output: