Course syllabus ZSLR - Surveying and Land Records (REK - LS 2007/2008)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZSLR
Název předmětu česky: Surveying and Land Records
Název předmětu anglicky: Surveying and Land Records
Semestr:
LS 2007/2008
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav geoinformačních technologií (LDF)
Fakulta: Rektorát
Vyučující:
Ing. Miroslav Matějík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jelena Vitásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2009/2010, LS 2008/2009, LS 2006/2007, ZS 2006/2007, LS 2005/2006, ZS 2005/2006 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla RNDr. Jana Gotthardová dne 3. 12. 2007.

Type of output: