Course syllabus ZOOL - Zoologie (AF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZOOL
Název předmětu česky: Zoologie
Název předmětu anglicky:
Zoology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Kristína Dziváková (cvičící)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.
Cytologie, histologie, organologie
b.Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.
Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.Etologie (dotace 2/0)
4.Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.
Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.
Vědecká klasifikace
b.Praktické dělení

6.Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.
Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.
Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.
Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.
Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
24 h
laboratorní práce
4 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 60 otázek, minimum 60 bodů z možných 120
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- SUCHOMEL, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- GAISLER, J. Zoologie. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 264 s.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2nd vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2nd vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2nd vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
HARLEY, J P. Zoology. 7th vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.
DUNGEL, J., GAISLER, J., 2002: Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 152 s.
DUNGEL, J., HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 249 s.
FLEGR, J., 2005: Evoluční biologie. Praha, Academia, 559 s.
GAISLER, J., ZIMA, J., 2007: Zoologie obratlovců. Praha, Academia, 692 s.
HUDEC, K. a kol., 1977, 1983, 1994: Ptáci – Aves, I–III. Praha, Academia (příp. pozdější vydání).
SIGMUND, L., HANÁK, V., PRAVDA, O., 1992: Zoologie strunatců. Praha, Univerzita Karlova, 501 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: