Course syllabus PPE - Dokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomie (LDF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PPE
Název předmětu česky:
Dokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomie
Název předmětu anglicky:
Proving Pollutants in Working Conditions and Ergonomics
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Petr Čech, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět podává přehled o teoretických základech, praktických situacích a návrzích na řešní problémů pracovního prostředí. Jde především o plynné exhalace, znečistění prachem, tekutými a pevnými látkami, hlukem, vibracemi a o tvorbu tepelné a světelné pohody na pracovišti. Klasifikace škodlivin, přípustné koncentrace na pracovišti, bezpečnostní předpisy, základní zdroje znečisťování pracovního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Bezpečnost a hygiena práce (dotace 0/0)
 
a.
Bezpečnostní předpisy
b.
Hygienické předpisy

2.
Vybrané škodliviny pracovního prostředí a jejich vliv na lidské zdraví (dotace 0/0)
 
a.Faktory pracovní prostředí
b.Tepelně-vlhkostní mikroklima
c.
Odérové mikroklima
d.
VOC látky
e.Elektroiontové mikroklima

3.
Zdroje znečistění a škodlivin v dřevařském a nábytkářském průmyslu (dotace 0/0)
 
a.
Dřevní prach
b.
Brusný prach
c.Hluk
d.
Vibrace
e.
Osvětlení

4.
Snižování vlivu škodlivých faktorů v pracovním prostředí (dotace 0/0)
 
a.
Návrh optimálních podmínek pracovního prostředí v nábytkářském průmyslu
b.
Preventivní opatření ke snížení fyzikálních faktorů pracovního prostředí
c.Preventivní opatření ke snížení chemických a biologických faktorů pracovního prostředí

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
8 h
příprava na zkoušku
24 h
66 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
10 h
zpracování seminární práce16 h
0 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Zápočet je povinný pro konečnou zkoušku. Pro zápočet je třeba min. počet bodů za vytvoření a obhajobu semestrální práce. Účast na obhajobě semestrální práce je povinná. Dále je nutno napsat zápočtový test s úspěšností odpovědí 60 %.
Semestrální práce 30-50 bodů, její obhajoba 10-20 bodů, pro zápočet nutno min. 50 bodů.
Požadavky na ukončení:
- hodnocení účasti na přednáškách
- absolvování obhajoby semestrální práce
- úspěšné napsání zápočtového testu
- závěrečná ústní zkouška, 30 minut - prokázání orientace v oboru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SALTHAMMER, T. -- UHDE, E. Organic Indoor Air Pollutants: Occurrence, Measurement, Evaluation. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim: John Wiley & Sons, , 2009. 464 s. ISBN 978-3-527-31267-2.
ZELENÝ, J. -- BESEDA, I. Inženierstvo pracovného prostredia. Zvolen: TU vo Zvoleně, 1999. 221 s. ISBN 80-228-0894-6.
JOKL, M. Zdravé obytné a pracovní prostředí. 1st vyd. Praha: Academia, 2002. 261 s. ISBN 80-200-0928-0.
HRNČÍŘ, K. Škodliviny pracovního prostředí. Rožnov pod Radhoštěm: ROVS s.r.o., 2007.
ŠUTA, M. Chemické látky v životním prostředí a zdraví. Brno: Ekologický institut Veronica, 2008. 64 s. ISBN 978-80-87308-00-4.
MATHAUSEROVÁ, Z. Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí pracovišť .  [online]. 2007. URL: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/mikroklimaticke-podminky-vnitrniho-prostredi-pracovist.
SLOSIARIK, J. Bezpečnosť a hygiena pracovného prostredia v ochraně pred požiarmi. Zvolen: Vydavatělstvo TU vo Zvolene, 2007. 72 s. ISBN 978-80-228-1721-9.
Sbírka zákonů České republiky. Praha: ISSN 1211-1244.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 30. 1. 2020.

Type of output: