Course syllabus PLNH2 - Plasty, lepidla, nátěrové hmoty II (LDF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PLNH2
Název předmětu česky:
Plasty, lepidla, nátěrové hmoty II
Název předmětu anglicky: Plastics, Adhesives and Paint Matters II
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních znalostí a dovedností v oblasti povrchových úprav dřevěného a plastového nábytku, získání znalostí o základních materiálech používaných při dokončování povrchových úprav nábytku. Získání znalostí o postupech nanášení a vytvrzování povrchových úprav,technologických aplikacích nátěrových hmot používaných při dokončování nábytku včetně dovedností v jejich praktické aplikaci. Dalšími získanými znalostmi jsou nezbytných vědomostí pro řešení problematiky povrchových úprav nábytku, a to z hlediska výběru vhodných materiálů , technologických postupů, způsobů nanášení nátěrových hmot, odstraňování možných vzniklých vad povrchových úprav.Základní úvod do teorie dokončování povrchových úprav včetně znalostí a dovednosti hodnocení povrchových úprav.
 
Obsah předmětu:
1.
Kriteria volby nátěrového sytému a technologie dokončování, dřevo jako podklad pod povrchovou úpravu, příprava podkladu (dotace 2/2)
2.
Moření,technologie moření, mořidla na rozpouštědlové i vodourozpustné bázi,přibarvené laky (dotace 2/2)
3.
Nátěrové hmoty, jejich dělení, složky nátěrových hmot, charakteristika povrchových úprav (dotace 2/0)
4.
Způsoby tvorby nátěrového filmu (zasychání, vytvrzování, UV vytvrzování) (dotace 2/4)
5.
Technologické a kvalitativní vlastnosti nátěrových hmot (dotace 2/2)
6.
Způsoby nanášení,vytvrzování a vysoušení nátěrových hmot (dotace 3/2)
7.Jednotlivý zástupci rozpouštědlových nátěrových hmot určených k dokončování nábytku (dotace 3/4)
8.Vodou ředitelné nátěrové hmoty, jejich vlastnosti a způsob dokončování (dotace 4/4)
9.
Práškové povlakové hmoty a dokončování jimi materiály na bázi dřeva (dotace 2/0)
10.
Nátěrové hmoty nové generace, chytré nátěrové hmoty, antibakteriální nátěrové hmoty (dotace 2/2)
11.
Testování kvality nátěrových hmot a povrchových úprav (dotace 2/4)
12.Hygiena, ekologie a bezpečnost povrchových úprav (dotace 1/0)
13.Folie a lamináty, výroba, vlastnosti a zpracování (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
seminář
4 h
laboratorní práce
28 h
příprava na zkoušku
16 h
zpracování protokolů
8 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je úspěšně ukončen po absolvování 11 laboratorních cvičení, odevzdání protokolu z těchto cvičení a složení ústní zkoušky.Ústní zkouška se ze dvou otázek. První otázka je z oblasti nátěrových hmot používaných při dokončování nábytku a požadavků na ně a druhá z technologií dokončování povrchu nábytku a možnosti vzniku vad při dokončování. Zkouška má prokázat základní znalosti a dobrou orientaci v oboru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LIPTÁKOVÁ, E. -- SEDLIAČIK, M. Chemia a aplikácia pomocných látok v drevárskom priemysle. Bratislava: ALFA, 1989. 520 s. ISBN 80-05-00116-9.
TESAŘOVÁ, D. -- HLAVATÝ, J. -- ČECH, P. Povrchové úpravy dřeva. 1st vyd. Praha: grada Publishing , a.s., 2014. 136 s. 168. ISBN 978-80-247-4715-6.
TESAŘOVÁ, D. -- CHLADIL, J. -- ČECH, P. -- TOBIÁŠOVÁ, K. Ekologické povrchové úpravy. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 95 s. Folia Universitas Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISBN 978-80-7375-480-8.
SCHULZ, U. Accelerated testing : nature and artificial weathering in the coatings industry. Hannover: Vincentz Network, 2009. 187 s. ISBN 978-3-86630-908-1.
TRACTON, A A. Coatings materials and surface coatings. Boca Raton, FL: CRC Press, 1 s. ISBN 978-1-4200-4404-1.
LEWIS KENEDY, S. -- KENEDY, R. Water Borne and Hgh Solids Coatings.  [online]. 2005. URL: http://www.pra-publication.org.uk/publications/download/water.pdf.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Type of output: