Course syllabus KBP - K-Bakalářská práce (ZF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
KBP
Název předmětu česky:
K-Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavla Bukovská (zkoušející)
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Čížková (zkoušející)
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Klára Chvalinová (zkoušející)
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Kumšta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (zkoušející)
Ing. Darek Lacina (zkoušející)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (zkoušející)
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Božena Průšová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (zkoušející)
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radek Sotolář, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Soural, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (garant, zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Vypracování bakalářské práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
práce v terénu
50 h
konzultace
40 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava prezentace5 h
zpracování seminární práce
164 h
Celkem
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná,
- vložení závěrečné práce ve stanoveném termínu do UIS.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
SLANÝ, A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. 1st vyd. Brno: MU, 1993. 64 s. ISBN 80-210-0727-3.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
SYNEK, M. -- SEDLÁČKOVÁ, H. -- SVOBODOVÁ, I. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 2nd vyd. Praha: VŠE, 1999. 64 s. ISBN 80-7079-131-4.
PRAHA, Č. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.
ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZKA-SZ Správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 1. 6. 2020.

Type of output: