Sylabus předmětu ODDP - Obhajoba doktorské disertační práce (AF - 2019/2020 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
ODDP
Název předmětu česky:
Obhajoba doktorské disertační práce
Název předmětu anglicky:
Doctoral Dissertation Thesis
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: obhajoba (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát AF (AF)
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Bednář, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Marie Čechová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Filípek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (zkoušející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c. (zkoušející)
prof. Ing. František Hrabě, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (garant)
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 h
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 %
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: