Course syllabus PRXOK - Provozní praxe KRAJ (LDF - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PRXOK
Název předmětu česky:
Provozní praxe KRAJ
Název předmětu anglicky:
Practical Training II
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0/10 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát LDF (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Provozní praxe je zaměřena na výkon prací THP u libovolného subjektu v oboru krajinářském nebo na kvalifikovaný výkon prací v managementu krajiny, plánovací činnosti apod.
 
Obsah předmětu:
1.
Provozní praxe je zaměřena na výkon prací THP u libovolného subjektu v oboru krajinářském nebo na kvalifikovaný výkon prací v managementu krajiny, plánovací činnosti apod. (dotace 0/84)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
odborná praxe
84 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu u prezenční formy je nutný záznam o průběhu praxe s minimálním rozsahem 1 normostrany A4 stvrzená organizací, ze kterého je zřetelné, že se jednalo o provozní činnost.
K získání zápočtu u kombinované formy je nutné písemné potvrzení organizace o vykonané praxi nebo o současném zaměstnaneckém či podnikatelském poměru v lesnickém nebo dřevařském oboru. Možno též použít tiskopis záznamu o průběhu praxe.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
pro tento předmět není relevantní
Směrnice o výkonu praxí na LDF v akademickéím roce 2014/15

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Type of output: