Sylabus předmětu SVA1 - Světový jazyk - Angličtina 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Světový jazyk - Angličtina 1
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující pracoviště: Děkanát PEF (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - němčina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: cvičení
Ukončení a kredity: zápočet (2 kredity)
 
Cíl předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na jazykové úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1B (dotace 0/2)
 
a.přítomný čas prostý, slovní pořádek v otázkách, adjektiva, popis vlastností a vzhledu, rodina, přátelé a vztahy

2.Lekce 1C (dotace 0/2)
 
a.přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý, předložky místní, oblečení, v hotelu

3.Lekce 2A (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, dovolená a prázdniny

4.Lekce 2B (dotace 0/2)
 
a.minulý čas průběhový a jeho použití v porovnání s minulým časem prostým, předložky at, in, on, shrnutí lekcí 1 a 2

5.Lekce 3A (dotace 0/2)
 
a.vyjádření budoucnosti (plány a předpovědi)-vazba going to, letiště a cestování letadlem

6.Lekce 3B (dotace 0/2)
 
a.přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti, návrhy a nabídky, slovesa následovaná určitou předložkou

7.Lekce 3C (dotace 0/2)
 
a.vedlejší vztažné věty, vyjádření neznámých slov opisem, v restauraci

8.Lekce 4A (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas prostý a výrazy, které se s ním typicky pojí, domácí práce, vazby se slovesy make a do, vztahy v rodině

9.Lekce 4B (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas a jeho použití ve srovnání s minulým časem, nakupování

10.Lekce 4C (dotace 0/2)
 
a.neurčitá zájmena, přídavná jména zakončená koncovkami -ed a -ing, shrnutí lekcí 3 a 4

11.Lekce 5A (dotace 0/2)
 
a.komparativ přídavných jmen, fráze a ustálená slovní spojení se slovem time, životní styl

12.Lekce 5B (dotace 0/2)
 
a.superlativ přídavných jmen, popis měst

13.Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.souhrnný test testující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1B-5B

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Metody předmětu: cvičení (28 hodin), písemné práce (6 hodin), domácí příprava (22 hodin)
 
Literatura:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Pre-Intermediate Student's Book Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 191 s. ISBN 978-0-19-459881-1.
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P. English File third edition Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2012. 95 s.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.

Studijní plány:
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: