Sylabus předmětu SVN1 - Světový jazyk - Němčina 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVN1
Název v jazyce výuky: Deutsch 1
Název česky: Světový jazyk - Němčina 1
Název anglicky: German 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: němčina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Lucie Branná (cvičící, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na úrovní B1.
 
Obsah předmětu:
1.5. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Volný čas, zájmy, sport
b.Nepravidelná slovesa v přítomném čase
c.Slovesa s odlučitelnými předponami
d.Pravidelná slovesa v perfektu

2.6. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Bydlení, studentský byt
b.Perfektum nepravidelných a smíšených sloves
c.Perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami

3.7. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Oblečení, barvy, materiály
b.Rozkazovací způsob
c.Rady

4.8. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Bern, památky, popis cesty
b.Směrová příslovce a předložky

5.9. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Oslavy a svátky
b.Osobní zájmena - skloňovaní,
c.Postavení zájmen ve větě

6.9. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Oslavy a svátky
b.Skloňování přídavných jmen po neurčitém členu

7.10. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Hledání a zařizování bytu
b.Stupňování přídavných jmen a příslovcí
c.Předložky se 3. a 4. pádem

8.11. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Kolín nad Rýnem, volný čas ve městě
b.Zvratná slovesa
c.Skloňování přídavných jmen po určitém členu

9.12. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Banka
b.Vedlejší věty
c.Préteritum

10.13. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Stresové situace, lidské tělo a zdraví
b.Spojka „bis“ a „seitdem“
c.Význam modálních sloves

11.14. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Mnichov, Oktoberfest, nákup oblečení
b.Tázací, ukazovací a neurčitá zájmena

12.15. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Vídeň, návštěva města
b.Nepřímé otázky
c.Příslovce místa
d.Místní a časové údaje ve větě

13.Opakování (dotace 0/2)
 
a.Opakování klíčové gramatiky a slovní zásoby z lekcí 5-15

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.Souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 5-15

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Docházka do cvičení je povinná. Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFÜGERT, N. -- DOUBEK, M. -- BRAUN , B.DaF kompakt neu A1-B1, KursbuchStuttgartKlett2016978-3-12-676310-3
DDOUBEK, M. -- FÜGERT, N. -- BRAUN, B.DaF kompakt neu A1-B1, ÜbungsbuchStuttgartKlett2016978-3-12-676311-0
DSPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S.Schritte ÜbungsgrammatikIsmaningHUeber2010978-3-19-301911-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: