Course syllabus SVR1 - Světový jazyk - Ruština 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: SVR1
Název v jazyce výuky: Světový jazyk - Ruština 1
Název česky: Světový jazyk - Ruština 1
Název anglicky: Russian 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: ruština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Marina Shchavruk (cvičící, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.1. týden (dotace 0/2)
 
a.Pozdravy. Národnost (země), jazyk. Povolání. Můj denní program. Číslovky 0 - 20. Dny v týdnu. Konstrukce меня зовут..., у меня есть... Rod podstatných jmen. Přítomný (1. časování) a minulý čas sloves.

2.2. týden (dotace 0/2)
 
a.Rodina. Skloňování podstatných jmen ženského rodu. Skloňování osobních zájmen.

3.3. týden (dotace 0/2)
 
a.Zvratná slovesa (přítomný a minulý čas). Opakování tématu Rodina.

4.4. týden (dotace 0/2)
 
a.Město. Budoucí čas sloves. Přídavná jména (tvrdý a měkký vzor).

5.5. týden (dotace 0/2)
 
a.Praha a Moskva. Slovesa typu успеть. Сейчас vs теперь.

6.6. týden (dotace 0/2)
 
a.Denní program. Volný čas. Koníčky. Skloňování podstatných jmen mužského a středního rodu.

7.7. týden (dotace 0/2)
 
a.Vazby нужно / надо / придется. Opakování tématu Denní program. Volný čas. Koníčky.

8.8. týden (dotace 0/2)
 
a.Roční období. Skloňování přídavných jmen v jednotném čísle.

9.9. týden (dotace 0/2)
 
a.Jídlo. Slovesa 2. časování; slovesa typu есть, хотеть

10.10. týden (dotace 0/2)
 
a.V restauraci. Konstrukce typu можно - нельзя. Skloňování podstatných jmen na ий, ия, ие.

11.11. týden (dotace 0/2)
 
a.Ruská a česká kuchyně. Sloveso быть v ruské větě. Konstrukce у меня есть / у меня нет ve všech časech.

12.12. týden (dotace 0/2)
 
a.Číslovky 30 - 1000. Shoda číslovek a podstatných jmen.

13.Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.Souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby.

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.Souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBELYNTSEVA, O. -- JANEK, A.Učebnice současné ruštiny = Učebnik sovremennogo russkogo jazyka.978-80-251-2442-0
DANTONOVA, V. -- NACHABINA, M.Дорога в Россию: Учебник русского языка (элементарный уровень)Санкт-ПетербургИздательство "Златоуст"2010
DŠELJAKIN, M.Справочник по русской грамматикеМоскваДрова2006
DGLAZUNOVA, O.Русские числительные в таблицах, комментариях и упражненияхСанкт-ПетербургЗлатоуст2007
DMOSKALEVA, A.Вояж по-русски: Интенсивный курс русского языка в виде приключенческого романаСанкт-ПетербургЗлатоуст2014
DLANDSMAN, N.Россия день за днем. Выпуск 1. Тексты и упражненияСанкт-Петербург Златоуст2013
DAKSENOVA, M.Русский язык по-новомуМосква Форум2010
DCHAMRAJEVA, J.Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный МоскваДрофа2014
DŠALPYKOVA, K.Лексико-грамматический практикум к учебному комплексу "Русский - Экзамен - ТуризмМоскваВК2008
DMETS, N.Трудные аспекты русской грамматики для иностранцевСанкт-ПетербургИкар2010

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Type of output: