Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BS
Název v jazyce výuky: Bakalářský seminář
Název česky: Bakalářský seminář
Název anglicky: Bachelor Seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (přednášející, zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aneta Krejčová (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marie Poláchová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michaela Staňková (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
Ing. Jolana Stejskalová (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Terézia Vančová (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a (Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ)
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen stanovit cíl práce a vhodné metody
-Student umí správně strukturovat rozsáhlejší vědecký text
-Student získá znalosti o procesu tvorby vědeckých textů
-Student zná typografická pravidla a další zásady grafické upravy závěrečné práce

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     cvičení7 h0 h
     konzultace2 h16 h
Samostudium
     zpracování projektů33 h40 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se lhůty pro získání malého zápočtu posouvají v závislosti na individuální domluvě s vedoucím práce a vedoucím ústavu na základě harmonogramu přijímající zahraniční instituce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J.Průvodce tvorbou dokumentůBučoviceMartin Stříž2011978-80-87106-43-3
ZGERŠLOVÁ, J.Vádemékum vědecké a odborné prácePrahaProfessional Publishing2009978-80-7431-002-7
ZBAILEY, S.Academic writing: a handbook for international studentsLondonRoutledge20060-415-38419-2
ZThe essentials of academic writingNew YorkHoughton Mifflin Co.0-618-21599-9
DECO, U.Jak napsat diplomovou práciV OlomouciVotobia199780-7198-173-7
DVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
DDle tématu a doporučení vedoucího práce

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 12. 2019.

Typ výstupu: