Course syllabus TKK - Typologie krovových konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: TKK
Název v jazyce výuky: Typologie krovových konstrukcí
Název česky: Typologie krovových konstrukcí
Název anglicky: Typology of Truss Structures
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Mansbart (přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu jsou podrobné znalosti studenta o krovových konstrukcích staveb s přihlédnutím k jejich stáří, způsobu užívání, rozpětí a použitým materiálům.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, metodika vyhledávání informací o typologii studovaných objektů (literatura, archivy, kroniky, výzkum v terénu, historické a současné normy). (dotace 2/0)
2.Terminologie krovových konstrukcí, základní typologické rozdělení historických krovových konstrukcí, krovy krokevní a vaznicové soustavy, principy věšadel a vzpěradel. (dotace 2/0)
3.Archaické konstrukce, vazníky vlašské soustavy, vaznicová soustava s hřebenovou vaznicí. (dotace 2/0)
4.Krokevní soustava bez podélného vázání, krokevní soustava s hambalky, rozvoj podélného vázání v krokevní soustavě. (dotace 2/0)
5.Krokevní soustava s podélným vázáním středovým rámem, krokevní soustava s podélným vázáním podepřenými vaznicemi. (dotace 2/0)
6.Krokevní soustava s podélným vázáním ležatou stolicí ranného typu, krokevní soustava s podélným vázáním ležatou stolicí pozdního typu. (dotace 2/0)
7.Rankova krokevní soustava, přechod k vaznicové soustavě, vaznicová soustava, kombinace soustav. (dotace 2/0)
8.Rozměrné historické konstrukce, krovy se skružovými krokvemi, Ardantova soustava (dotace 2/0)
9.Současné krovové konstrukce, typologie, spojovací materiál. (dotace 2/0)
10.Příhradové vazníky: konstrukční typy, statické působení jednotlivých typů konstrukce, terminologie. (dotace 2/0)
11.Obloukové konstrukce z lepených nosníků. (dotace 2/0)
12.Zastřešení zemědělských a vojenských objektů, specifické typy konstrukcí. (dotace 2/0)
13.Zastřešení věží: terminologie historických i současných krovových konstrukcí ve věžích. (dotace 2/0)
14.Stropní a další související konstrukce: terminologie, typy konstrukcí, návaznost na krovové konstrukce, navazující konstrukce podlah, konstrukce hrázděných štítů apod. (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost orientovat se ve stavebních výkresech
-Schopnost posoudit rozsah poškození dřeva biotickými činiteli
-Znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     konzultace15 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     zpracování projektů19 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování seminární práce: projektu krovové konstrukce (je podmínkou pro připuštění ke zkoušce). Ukončení předmětu písemnou zkouškou ze znalostí typologie a funkce krovových konstrukcí (délka cca 1 h, max počet bodů: 29, min 15).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKUKLÍK, P.Dřevěné konstrukcePrahaČeská technika - nakladatelství ČVUT200580-01-03310-4
ZKOŽELOUH, B.Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 : Navrhování a konstrukční materiály. Step 1ZlínKODR199880-238-2620-4
ZDřevěné konstrukce podle Eurokódu 5.PrahaInformační centrum ČKAIT200480-86769-13-5
ZŠKABRADA, J.Konstrukce historických stavebPrahaArgo200380-7203-548-7
ZVINAŘ, J. et al.Historické krovy: typologie, průzkum, opravyPrahaGrada2010978-80-247-3038-7
ZBLASS, H J. et al.Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004PrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-73-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Type of output: