Sylabus predmetu CSJ - Části strojů (modul V) (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CSJ
Název v jazyce výuky: Části strojů (modul V)
Název česky: Části strojů (modul V)
Název anglicky: Machine Components
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: ne (Části strojů nebo nyní Části strojů)
 
Zaměření předmětu:
Je předmětem aplikovaného základu, je předmětem povinným. Předmět dává základní informace o strojních součástech nábytkářských strojů.
 
Obsah předmětu:
1.Technické materiály (dotace 2/1)
 
a.Železné a neželezné kovy
b.Nekovové materiály(přírodní a umělé)

2.Namáhání a zkoušky strojních součástí (dotace 2/1)
 
a.Způsoby namáhání a pevnostní výpočty strojních součástí
b.Zkoušky materiálů pro strojní součásti a nástroje

3.Nástrojové materiály a jejich tepelné zpracování (dotace 2/1)
 
a.Materiály pro dřevoobráběcí nástroje
b.Tepelné zpracování a super tvrdé vrstvy

4.Rozebíratelné spoje (dotace 2/1)
 
a.Klíny, pera a svěrné spoje
b.Šroubové, kolíkové a čepové spoje, výpočet šroubového spoje

5.Nerozebíratelné spoje (dotace 2/1)
 
a.Svarové, pajené a lepené spoje
b.Nýtované a nalisované spoje

6.Části pružící a přenosové části (dotace 2/1)
 
a.Pružiny
b.Hřídele a vřetena, výpočet kritických otáček
c.Valivá a kluzná ložiska

7.Hřídelové spojky (dotace 2/1)
 
a.Mechanicky rozpojované a nerozpojované spojky, základní výpočet
b.Hydrodynamické a elektrodynamické spojky

8.Třecí převody (dotace 2/1)
 
a.Třecí převody přímé
b.Opásané převody řemenové a lanové
c.Návrh řemenového převodu kotoučové pily

9.Řetězové převody a řetězy (dotace 2/1)
 
a.Řetězy zdvihací, transportní a převodové
b.Návrh řetězového převodu dopravníku

10.Ozubené převody a převodovky (dotace 2/1)
 
a.Konstrukční typy ozubených převodů
b.Převodovky

11.Kinematické mechanismy (dotace 2/1)
 
a.Klikový,kulisový, vačkový, šroubový mechanismus
b.Maltézský mechanismus, rohatka a západka
c.Výpočet kinematiky rámové pily

12.Pohony dřevařských strojů (dotace 4/2)
 
a.Zdroje energie a přenos energie u dřevařského stroje
b.Spalovací motory
c.Elektromotory

13.Základní funkční celky strojů (dotace 2/1)
 
a.Rámy a základy strojů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v problematice konstrukce dřevařských strojů
-Orientace v problematice navrhování výrobků
-Základní znalosti strojních součástí, převodů a mechanismů v konstrukci strojů pro výrobu nábytku.
-Znalost konstrukce a funkce skupin stroje

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     příprava na průběžný test14 h
     zpracování projektů20 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet

- semestrální program (výpočet a konstrukce převodu)25 bodů (min. 17 bodů)
- zápočtový test 20 bodů (min. 12 bodů)
- udělení zápočtu účast na cvičení a získání min. 29 bodů
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPERNICA, J.Části strojůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200180-7157-492-9
ZROUSEK, M. -- NOVÁK, V. -- KOPECKÝ, Z.Elektrické a strojní mechanismyBrnoMZLU v Brně2007978-80-7375-062-6
ZSKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z.Základy techniky: (cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-800-2
DLEINVEBER, J. -- VÁVRA, P.Strojnické tabulkyÚvalyAlbra200580-7361-011-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: