Sylabus predmetu CSJ - Části strojů (modul V) (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Části strojů (modul V)
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne (Části strojů nebo nyní Části strojů)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
Je předmětem aplikovaného základu, je předmětem povinným. Předmět dává základní informace o strojních součástech nábytkářských strojů.
 
Obsah předmětu:
1.Technické materiály (dotace 2/1)
 
a.Železné a neželezné kovy
b.Nekovové materiály(přírodní a umělé)

2.Namáhání a zkoušky strojních součástí (dotace 2/1)
 
a.Způsoby namáhání a pevnostní výpočty strojních součástí
b.Zkoušky materiálů pro strojní součásti a nástroje

3.Nástrojové materiály a jejich tepelné zpracování (dotace 2/1)
 
a.Materiály pro dřevoobráběcí nástroje
b.Tepelné zpracování a super tvrdé vrstvy

4.Rozebíratelné spoje (dotace 2/1)
 
a.Klíny, pera a svěrné spoje
b.Šroubové, kolíkové a čepové spoje, výpočet šroubového spoje

5.Nerozebíratelné spoje (dotace 2/1)
 
a.Svarové, pajené a lepené spoje
b.Nýtované a nalisované spoje

6.Části pružící a přenosové části (dotace 2/1)
 
a.Pružiny
b.Hřídele a vřetena, výpočet kritických otáček
c.Valivá a kluzná ložiska

7.Hřídelové spojky (dotace 2/1)
 
a.Mechanicky rozpojované a nerozpojované spojky, základní výpočet
b.Hydrodynamické a elektrodynamické spojky

8.Třecí převody (dotace 2/1)
 
a.Třecí převody přímé
b.Opásané převody řemenové a lanové
c.Návrh řemenového převodu kotoučové pily

9.Řetězové převody a řetězy (dotace 2/1)
 
a.Řetězy zdvihací, transportní a převodové
b.Návrh řetězového převodu dopravníku

10.Ozubené převody a převodovky (dotace 2/1)
 
a.Konstrukční typy ozubených převodů
b.Převodovky

11.Kinematické mechanismy (dotace 2/1)
 
a.Klikový,kulisový, vačkový, šroubový mechanismus
b.Maltézský mechanismus, rohatka a západka
c.Výpočet kinematiky rámové pily

12.Pohony dřevařských strojů (dotace 4/2)
 
a.Zdroje energie a přenos energie u dřevařského stroje
b.Spalovací motory
c.Elektromotory

13.Základní funkční celky strojů (dotace 2/1)
 
a.Rámy a základy strojů

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     příprava na průběžný test14 h
     zpracování projektů20 h
Celkem84 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zápočet

- semestrální program (výpočet a konstrukce převodu)25 bodů (min. 17 bodů)
- zápočtový test 20 bodů (min. 12 bodů)
- udělení zápočtu účast na cvičení a získání min. 29 bodů
 
Metody předmětu: Předmět je tématicky rozdělen na přednášky (P) a cvičení (C). Studenti odevzdávají dva semestrální projekty.
Znalosti studentů jsou v ověřovány testy.

Členění předmětu:
Technické materiály
Namáhání a zkoušky strojních součástí
Nástrojové materiály a jejich tepelné zpracování
Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje
Části pružící, přenosové části a spojky
Mechanické převody a kinematické mechanismy
Pohony a základní funkční celky dřevařských strojů
 
Literatura:
Základní:
PERNICA, J. Části strojů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 139 s. ISBN 80-7157-492-9.
ROUSEK, M. -- NOVÁK, V. -- KOPECKÝ, Z. Elektrické a strojní mechanismy. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2007. 156 s. 1. ISBN 978-80-7375-062-6.
SKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z. Základy techniky: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 s. ISBN 80-7157-800-2.

Doporučená:
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2005. 908 s. ISBN 80-7361-011-6.

Studijní plány:
Specializace VN Výroba nábytku prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: