Sylabus předmětu RREUGA - Evropská unie jako globální aktér (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Evropská unie jako globální aktér
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Evropská unie jako globální aktér v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Smyslem předmětu je seznámit studenty s působením Evropské unie v globálním prostředí, přičemž důraz je kladen především na vztahy EU s rozvojovými zeměmi a tzv. "emerging markets". Činnost EU je v této oblasti poměrně extenzivní a sahá od různých forem ekonomické a bezpečnostní spolupráce až po rozvojovou či humanitární činnost. Studenti by na konci kurzu měli mít komplexní povědomí o roli EU ve světové politice a problémech, se kterými se na globálním kolbišti potýká.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik a vývoj zahraniční politiky EU (dotace 0/0)
2.Podoba zahraniční politiky EU po Lisabonské smlouvě (dotace 0/0)
3.Základní východiska pro jednání EU v mezinárodním prostředí (dotace 0/0)
4.Vztahy EU se zeměmi v blízkém sousedství (dotace 0/0)
5.Vztahy EU se zeměmi BRICS (dotace 0/0)
6.Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Latinská Amerika a Asie (dotace 0/0)
7.Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Afrika (dotace 0/0)
8.Rozvojová politika EU (dotace 0/0)
9.Společná bezpečnostní politika (dotace 0/0)
10.Role EU v otázkách demokracie a mezinárodního práva (dotace 0/0)
11.Politika životního prostředí ve vnějších vztazích EU (dotace 0/0)
12.Evropská unie jako aktér v rámci multilaterálních obchodních vztahů (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení56 h
     příprava prezentace20 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen zkouškou. Výslednou známku studenta tvoří body získané za zkoušku, kombinované s body získanými za vypracování prezentace a body získanými za aktivity v průběhu semestru.
 
Metody předmětu: Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Na cvičeních studenti diskutují na základě předchozí četby a prezentují prezentace.
 
Literatura:
Základní:
SMITH, M. -- HILL, C. International Relations and the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2011. 584 s. ISBN 978-0-19954-480-6.
IRINA, A. -- BINDI, F. The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World. Washington: Brookings Institution, 2012. 366 s. ISBN 978-0-8157-0140-8.
CAMERON, F. An introduction to European foreign policy. 2. vyd. London: Routledge, 2012. 293 s. ISBN 978-0-415-59923-8.
SMITH, K E. European Union foreign policy in a changing world. 3. vyd. Cambridge: Polity Press, 2014. 292 s. ISBN 978-0-7456-6469-9.

Studijní plány:
N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jaroslav Jetelina (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant, přednášející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: