Course syllabus JE1 - Horse Riding I (FA - WS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
JE1
Course title in Czech: Horse Riding I
Course title in English:
Horse Riding I
Semester: WS 2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 1/3 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: master continuing
Course type:
optional
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty: Faculty of AgriSciences
Teachers:
Ing. Barbora Kubištová (instructor)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
Bachelor State Examination and to study at faculty AF and now Horse Husbandry - specialization
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
Teacher
EntryFrequencyCapacityNote
Monday
13.00-15.50PL001 (Sob)SeminarEvery week5
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
Monday16.00-16.50PL001 (Sob)Lecture
Every week
20
 
Friday
9.00-11.50
PL001 (Sob)
E. Sobotková, B. KubištováSeminar
Every week
5
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
 
Aim of the course and learning outcomes:
Course objective: To acquire theoretical and practical basics of horse riding
 
Course content:
1.
Rules for activities in the riding hall (allowance 3/3)
 
a.Dressage rectangle (riding hall) and its description
b.Basic commands in the riding hall
c.
Horse welfare
d.
Horse tack
e.
Saddling and bridling the horse
f.
Care of tack

2.Rider's aids and their use (allowance 0/9)
 
a.
Basic rider's aids
b.Leading the horse
c.
Mounting and dismounting
d.
Training the school sitting position

3.
Principle of leading the horse (allowance 3/12)
 
a.
Basic paces of the horse
b.
Aids with seat
c.
Aids with legs
d.
Aids with hands
e.
Rider leading the horse

4.Contact between hand and mouth (allowance 3/9)
 
a.
Characteristics of contact
b.Practical training of combination of aids
c.
Contact below

5.
Acquiring the riding rhythm (allowance 3/6)
 
a.
Characteristics of riding rhythm
b.Training the relaxedness of the rider in all paces
c.
Turns in the riding hall - leading the horse

6.
Improvement in seat and leading the horse by the rider (allowance 2/3)
 
a.Seat of rider in walk and trot without stirrups
b.Training relaxed seat
c.
Improvement of horse leading

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
lecture
12 h
practice36 h
field work
12 h
professional educational excursion
10 h
preparation for exam
50 h
preparation for regular assessment20 h
Total
140 h
 
Assessment methods:
Evaluation of participation in seminars (80%), practical test and oral final examination in duration 40 minutes
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
JISKROVÁ, I. -- MISAŘ, D. -- SOBOTKOVÁ, E. -- ŠIŠKOVÁ, P. -- ZUROVACOVÁ, B. Jezdectví a vozatajství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brně, 2006. 82 p. ISBN 80-7157-969-6.
KIDD, J. The Horse : The Complete guide to horse breeds and breeding. London: Tiger Books International, 1990. 208 p. ISBN 1855010704.
SOBOTKOVÁ, E. -- ORAVCOVÁ, I. Základy jezdectví.  [online]. 2014. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=2278.

Recommended:
Učebnice jezdectví a vozatajství - 1.díl: Základní výcvik jezdce a koně. 1st ed. Praha: SAGA, 1998. 196 p. ISBN 80-86133-17-6.
Jezdectví - praktická příručka: obrazový průvodce. Praha: Svojtka, 2002. 160 p. ISBN 80-7237-505-9.
SLYOVÁ, D. Praktická příručka jezdectví : Úplný kurs jezdectví - od počátku až po dosažení dokonalosti. 1st ed. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. 160 p. ISBN 80-7237-016-2.
Česko-německo-anglický slovník jezdectví a vozatajského sportu. Písek: František Lomský, 2000. 176 p.
Jazdectvo. 1st ed. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2005. 117 p. ISBN 80-8069-573-3.
HARRIS, M C. -- CLEGG, L. Jezdectví: [techniky, soutěže, výstroj, péče o koně, dovolená]. 1st ed. Praha: Slovart, 2007. 344 p. ISBN 978-80-7209-913-9.
ZÁLIŠ, N. Jezdectví pro vzdělance. Kladruby: Národní hřebčín, 2001. 112 p. Scripta Equestrica.
HERMSEN, J. Kůň a jezdecký sport. Praha: Rebo, 1997. 144 p. ISBN 80-85815-70-2.
ŠVEHLOVÁ, D. Lonžování. Ostrava: Montanex, 2003. 254 p. Kůň v životě člověka. ISBN 80-7225-067-1x.
WEEKS, J. -- ŠEDÝ, J. Mistrovské lekce jezdeckého umění. 1st ed. Praha: Metafora, 2009. 153 p. ISBN 978-80-7359-200-4.
MICKLEM, W. Příručka jízdy na koni. V Praze: Knižní klub, 2004. 400 p. Universum. ISBN 80-242-1226-9.
MATOUŠEK, V. Sport s koňmi. b.m.n: 1996. 176 p.
Škola jezdectví: naučte se jezdit se skutečnou jezdeckou školou. 1st ed. Praga: Slovart, 2004. 47 p. ISBN 80-7209-638-9.
Učebnice jezdectví - Díl 2 : Vzdělávání pro pokročilé. 1st ed. Praha: 2000. 76 p. ISBN 80-238-4953-0.
SOBOTKOVÁ, E. -- ORAVCOVÁ, I. Posuzování a využití koní.  [online]. 2014. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?prez=91.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Michal Karhánek on 11/20/2019.

Type of output: