Course syllabus JE1 - Jezdectví I (AF - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
JE1
Název předmětu česky:
Jezdectví I
Název předmětu anglicky:
Horse Riding I
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Eva Sobotková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Barbora Kubištová (cvičící)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě AF a nyní Chov koní - specializace
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí13.00-15.50
PL001 (Sob)
E. SobotkováCvičení
Každý týden
5
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
Pondělí
16.00-16.50
PL001 (Sob)
Přednáška
Každý týden20
 
Pátek
9.00-11.50
PL001 (Sob)
E. Sobotková, B. KubištováCvičeníKaždý týden
5
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat teoretické a praktické základy jízdy na koni
 
Obsah předmětu:
1.Pravidla pro práci na jízdárně (dotace 3/3)
 
a.
Drezurní obdelník (jízdárna) a jeho popis
b.
Základní jízdárenské povely
c.
Péče o koně
d.Výstroj koně
e.
Sedlání a uzdění koně
f.Péče o výstroj

2.
Pomůcky jezdce a jejich používání (dotace 0/9)
 
a.
Základní pomůcky jezdce
b.
Vodění koně
c.Nasedání a sesedání
d.
Nácvik školního sedu

3.Princip vedení koně (dotace 3/12)
 
a.Základní chody koně
b.
Pomůcky sedem
c.
Pomůcky holení
d.
Pomůcky rukou
e.
Vedení koně jezdcem

4.
Přilnutí (dotace 3/9)
 
a.
Charakteristika přilnutí
b.Praktický nácvik souhry pomůcek
c.Přilnutí dole

5.
Získávání jezdeckého taktu (dotace 3/6)
 
a.
Charakteristika jezdeckého taktu
b.
Nácvik uvolnění jezdce ve všech chodech
c.
Obraty na jízdárně - vedení koně

6.
Zdokonalování sedu a vedení koně jezdcem (dotace 2/3)
 
a.
Sed jezdce v kroku a klusu bez třmenů
b.
Nácvik odlehčeného sedu
c.
Zdokonalení vedení koně

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
36 h
práce v terénu12 h
odborná exkurze
10 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), praktický zápočtový test a ústní závěrečná zkouška v trvání 40 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JISKROVÁ, I. -- MISAŘ, D. -- SOBOTKOVÁ, E. -- ŠIŠKOVÁ, P. -- ZUROVACOVÁ, B. Jezdectví a vozatajství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brně, 2006. 82 s. ISBN 80-7157-969-6.
KIDD, J. The Horse : The Complete guide to horse breeds and breeding. London: Tiger Books International, 1990. 208 s. ISBN 1855010704.
SOBOTKOVÁ, E. -- ORAVCOVÁ, I. Základy jezdectví.  [online]. 2014. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=2278.

Doporučená:
Učebnice jezdectví a vozatajství - 1.díl: Základní výcvik jezdce a koně. 1st vyd. Praha: SAGA, 1998. 196 s. ISBN 80-86133-17-6.
Jezdectví - praktická příručka: obrazový průvodce. Praha: Svojtka, 2002. 160 s. ISBN 80-7237-505-9.
SLYOVÁ, D. Praktická příručka jezdectví : Úplný kurs jezdectví - od počátku až po dosažení dokonalosti. 1st vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. 160 s. ISBN 80-7237-016-2.
Česko-německo-anglický slovník jezdectví a vozatajského sportu. Písek: František Lomský, 2000. 176 s.
Jazdectvo. 1st vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2005. 117 s. ISBN 80-8069-573-3.
HARRIS, M C. -- CLEGG, L. Jezdectví: [techniky, soutěže, výstroj, péče o koně, dovolená]. 1st vyd. Praha: Slovart, 2007. 344 s. ISBN 978-80-7209-913-9.
ZÁLIŠ, N. Jezdectví pro vzdělance. Kladruby: Národní hřebčín, 2001. 112 s. Scripta Equestrica.
HERMSEN, J. Kůň a jezdecký sport. Praha: Rebo, 1997. 144 s. ISBN 80-85815-70-2.
ŠVEHLOVÁ, D. Lonžování. Ostrava: Montanex, 2003. 254 s. Kůň v životě člověka. ISBN 80-7225-067-1x.
WEEKS, J. -- ŠEDÝ, J. Mistrovské lekce jezdeckého umění. 1st vyd. Praha: Metafora, 2009. 153 s. ISBN 978-80-7359-200-4.
MICKLEM, W. Příručka jízdy na koni. V Praze: Knižní klub, 2004. 400 s. Universum. ISBN 80-242-1226-9.
MATOUŠEK, V. Sport s koňmi. b.m.n: 1996. 176 s.
Škola jezdectví: naučte se jezdit se skutečnou jezdeckou školou. 1st vyd. Praga: Slovart, 2004. 47 s. ISBN 80-7209-638-9.
Učebnice jezdectví - Díl 2 : Vzdělávání pro pokročilé. 1st vyd. Praha: 2000. 76 s. ISBN 80-238-4953-0.
SOBOTKOVÁ, E. -- ORAVCOVÁ, I. Posuzování a využití koní.  [online]. 2014. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?prez=91.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Type of output: