Sylabus předmětu AJP2 - Světový jazyk - angličtina pokročilí 2 (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AJP2
Název v jazyce výuky: World Language - English Advanced Course 2
Název česky: Světový jazyk - angličtina pokročilí 2
Název anglicky: World Language - English Advanced Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty: Světový jazyk - angličtina pokročilí 1
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalení ve všech dovednostech, t.j. čtení, mluvení, psaní a poslech intenzivním procvičováním témat z každodenního i profesního života. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním důrazem na prohloubení jazykových dovedností a kompetencí.
 
Obsah předmětu:
1.Developing a career (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Conditionals
b.Vocabulary: Working abroad
c.Work skills: SMART objectives
d.Functions: Discussing career paths

2.Art for art's sake (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Reported speech
b.Vocabulary: Reporting verbs
c.Work skills: Effective meetings
d.Functions: Giving feedback

3.Prezentace studentů (dotace 0/2)
4.Unique selling points (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Passives
b.Vocabulary: Advertisements
c.Work skills: Giving clear signals
d.Functions: Recommending and responding

5.Prezentace studentů (dotace 0/2)
6.Collaboration (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Articles; one, ones
b.Vocabulary: Quantity
c.Work skills: Clear email messages
d.Functions: Emphasizing and disagreeing

7.Prezentace studentů (dotace 0/2)
8.Customer choice (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Modal verbs
b.Vocabulary: Phrasal verbs
c.Work skills: Requests and thanks
d.Functions: Negotiating

9.Závěrečný test (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení24 h
     konzultace3 h
     projektová práce4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku5 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h
     příprava na průběžný test5 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování projektů4 h
     zpracování seminární práce1 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet a ústní zkouška
Zápočet: prezentace na hodině (max. 10 bodů), závěrečný test vycházející z probraného učiva (max. 40 bodů)
Ústní zkouška (max. 50 bodů)
K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat z každé části (prezentace, test, zkouška) aspoň 60%.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZAPPLEBY, R. -- WATKINS, F.International express: upper intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROMOxford University Press2014978-0-19-459787-6
ZREDMAN, S.English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediateCambridgeCambridge University Press2003978-0-521-61465-8
ZO'DELL, F.English vocabulary in use: upper-intermediateCambridgeCambridge University Press20030-521-66435-7
ZMURPHY, R.English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students: with answersCambridgeCambridge University Press20040-521-53762-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: